Vacançes Metges d’atenció primària 18 d’abril del 2006

Vacançes Metges d'equips d'atenció primària 18 d'abril del 2006

vacances personal estatutari normativa autonomica atenció primària
PDF

INSTRUCCIÓ_Normas Reguladoras_2000411

La aplicación de Vacaciones 1999 de Instituciones Sanitarias dependientes de la Conselleria de Sanidad en cumplimiento de la Circular 1/1993 (15.1) y de acuerdo con als competencias delegadas a esta Dirección General por el articulo 3 de la Orden de 18 de Febrero 2000.

vacances personal instrucció circular
PDF

Vacances dies lliure disposició

Instruccions en relació a gaudir de les vacances del personal gestionat per la Conselleria de Sanitat.

vacances lliure disposició
PDF

Instruccions de turnicitat en vacances

Contestació a la consulta plantejada en el seu escrit del passat dia 7 de Juny, en relació al abonament del complement de turnicitat al personal d'atenció primaria que es vorà modificat el seu torn durant els mesos de vacances.

vacances turnicitat
PDF

Instruccions gaudi de vacacions del personal gestionat per la Conselleria de Sanitat

Instruccions gaudi de vacacions del personal gestionat per la Conselleria de Sanitat de 15 d'abril del 2013"

vacances
PDF

Acord de la Mesa General de Negociació [13 octubre 2015]

vacances mesa general dies libre disposició
PDF

Instrucció vacances i incapacitat temporal. Vacances i gaudi de dies solts en Nadal o Pasqua.

Instrucció 24 de setembre vacances i incapacitat temporal. Vacances i gaudi de dies solts en Nadal o Pasqua.

vacances incapacitat temporal dies solts
PDF

Vacances i incapacitat temporal. Vacances i gaudi de dies solts per Nadal o Pasqües.

Vacances i incapacitat temporal. Vacances i gaudi de dies solts per Nadal o Pasqües.

vacances interrupció incapacitat
PDF

Intersindical Salut tanca el cercle per acabar amb el frau del borsí

vacances substitucions intersindical salut contractació borsí
PDF

Plus de treball per torns per a personal d’atenció primària que vorà modificat el torn en vacances

Complement de treball per torns per a personal d'atenció primària que vora modificat el seu torn durant vacances

vacances treball per torns primària atenció primària
PDF

Instrucció complementària vacances.

Instrucció complementària de la del Secretari Autonòmic i director Gerent de l'Agència Valenciana de Salut de 15 de abril de 2013, sobre disfrute de vacances del personal gestionat per la Conselleria de Sanitat.

vacances dies solts
PDF

Instruccions de vacances i dies de lliure disposició.

Instruccions de vacances i dies de liure disposició.

vacances lliure disposició fraccionament dies
PDF

Instrucció gaudi de vacances en any diferent de la seua generació.

Instrucció de gaudi de vacances en any diferent de la seua generació.

vacances incapacitat
PDF

Acord jornada laboral

Pacte entre la conselleria de sanitat i les organitzacions sindicals integrants de la taula sectorial de sanitat sobre determinació de la jornada laboral

vacances permisos llicències jornada horari efectiva anual
PDF

Intruccions permisos i vacances

Instrucció per a l'aplicació de permisos i vacances dimanantes del reial decret-llei 20/2012, del 13 de juliol (BOE del 14) al personal gestionat per la conselleria de sanitat.

vacances permisos modificació
PDF

Reial decret llei de mesures per a garantir l’estabilitat pressupostària

Reial decret llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per a garantir l'estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat

vacances permisos paga extra modificacions mesures jubilació forçosa jubilació it forçosa estabilitat
PDF

Instrucció borsa de treball vacances

Instrucció borsa treball vacances

vacances cobertura temporal borsa
PDF

Instruccions dies addicionals de vacances

Instruccions de dies addicionals de vacances per antiguitat no aplicables a estatutaris

vacances dies addicional
PDF

Resolució implementació de mesures per la consecució d’una ocupació pública qualitat, l’estabilitat

RESOLUCIÓ de 10 de març de 2008, de la Direcció General de Treball, Cooperativisme i Economia Social, per la qual es disposa el registre i la publicació de l’Acord de la Mesa Sectorial de Sanitat sobre implementació de mesures per a la consecució d’una ocupació pública qualitat, l’estabilitat en l’ocupació i la reducció de la temporalitat, subscrit entre la Conselleria de Sanitat i les organitzacions sindicals FSP-UGT-PV, FSS-CCOO-PV, CSI-CSIF i USAE.

vacances temporalitat qualitat permisos oferta d’ocupació pública llicències jornada horari descans
PDF

Instruccions vacances funcionaris

Instrucció sobre vacances dels funcionaris

vacances funcionaris
PDF

Estatut Marc del personal estatutari dels serveis de salut

LLEI 55/2003, de 16 de desembre, de l'Estatut Marco del personal estatutari dels serveis de salut

vacances torns situacions retribucions promoció planificació places permisos mobilitat llicències
PDF

Directiva 03-88 Ordenació Temps de Treball

DIRECTIVA 2003/88/CE DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 4 de novembre de 2003 relativa a determinats aspectes de l'ordenació del temps de treball

vacances treball torns temps pauses ordenació nocturn mòbil descans
PDF

Decret 137-03 Jornada, permisos, vacances…

DECRET 137/2003, de 18 de juliol, del Consell de la Generalitat, pel qual regula la jornada i l'horari de treball, els permisos, les llicències i les vacances del personal al servici de les institucions sanitàries de la Generalitat dependents de la Conselleria de Sanitat.

vacances permisos llicències jornada
PDF

Instruccions de la borsa vacances de metges

Nomenaments de vacances Llicenciats/es en Medicina i cirurgia amb caràcter temporal per a cobrir les places i serveis de manera urgent.

vacances urgent metges borses temporals
PDF

Directiva 99/70 Treball de Temps Determinat

DIRECTIVA 1999/70/CE DEL CONSELL de 28 de juny 1999 relativa a l'Acord marc de la CES, la UNICE i el CEEP sobre el treball de durada determinada.

vacances treballador nocturn treball per torns treball trabajaor nocturno temps de treball període nocturn pauses durada període de descans durada
PDF

Directiva 93 104 Ordenació del temps de treball

DIRECTIVA 93/104/CE DEL CONSELL de 23 de novembre de 1993 relativa a determinats aspectes de l'ordenació del temps de treball

vacances torns pauses ordenació descans
PDF