PERMISOS Y LICENCIAS

permisos grados de consanguinidad grados de afinidad días hábiles por permiso
PDF

CONSELLERIA DE SANIDAD: PERMISOS, LICENCIAS Y VACACIONES

vacaciones permisos licencias
PDF

DERECHO AL VOTO: PERMISOS DE LOS/AS TRABAJADORES/AS

voto permisos derechos
PDF

INTERSINDICAL SALUT ACONSEGUEIX EL PERMÍS PER PART

treball permisos
PDF

INSTRUCCIÓ del 19 d’Abril del 2007

INSTRUCCIÓ del 19 d'Abril del 2007, sobre permisos de aplicación al personal estatutario tras la entrada en vigor de la Ley Orgánica para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.

personal estatutari permisos instrucció igualtat
PDF

INSTRUCCIÓ Nº2 DE LA DIRECCIÓ GENERAL DE RRHH

INSTRUCCIÓ Nº2 DE LA DIRECCIÓ GENERAL DE RRHH sobre reconoixement de carrera professional.

personal estatutari permisos instrucció carrera professional
PDF

Equiparació del permís per cesària amb el de qualsevol altra intervenció quirúrgica.

permisos permís per cesària condicions de treball
PDF

Permisos i llicències privada Valencia

privada permisos llicències laborals
PDF

Acord jornada laboral

Pacte entre la conselleria de sanitat i les organitzacions sindicals integrants de la taula sectorial de sanitat sobre determinació de la jornada laboral

vacances permisos llicències jornada horari efectiva anual
PDF

Intruccions permisos i vacances

Instrucció per a l'aplicació de permisos i vacances dimanantes del reial decret-llei 20/2012, del 13 de juliol (BOE del 14) al personal gestionat per la conselleria de sanitat.

vacances permisos modificació
PDF

Reial decret llei de mesures per a garantir l’estabilitat pressupostària

Reial decret llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per a garantir l'estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat

vacances permisos paga extra modificacions mesures jubilació forçosa jubilació it forçosa estabilitat
PDF

Resolució implementació de mesures per la consecució d’una ocupació pública qualitat, l’estabilitat

RESOLUCIÓ de 10 de març de 2008, de la Direcció General de Treball, Cooperativisme i Economia Social, per la qual es disposa el registre i la publicació de l’Acord de la Mesa Sectorial de Sanitat sobre implementació de mesures per a la consecució d’una ocupació pública qualitat, l’estabilitat en l’ocupació i la reducció de la temporalitat, subscrit entre la Conselleria de Sanitat i les organitzacions sindicals FSP-UGT-PV, FSS-CCOO-PV, CSI-CSIF i USAE.

vacances temporalitat qualitat permisos oferta d’ocupació pública llicències jornada horari descans
PDF

Instruccions per a permisos. Aplicació 7/2007

Instrución sobre aplicació al personal estatutari dels permisos de la lley 7/2007

permisos intruccions aplicació
PDF

Instruccions per a permisos en eleccions

Resolució del director General de Recursos Humans per la qual es regula la concessió de permisos al personal que presta serveis en intituciones sanitàries depenents de la Conselleria de Sanitat i que es presenta com a candidat en les eleccions autonòmiques o locals

permisos eleccions candidat
PDF

Instrucció sobre permisos

Instrucció permís de paternitat, lactància acumulat i defunció o accident

permisos permís llicències lactància acumulada
PDF

Estatut Marc del personal estatutari dels serveis de salut

LLEI 55/2003, de 16 de desembre, de l'Estatut Marco del personal estatutari dels serveis de salut

vacances torns situacions retribucions promoció planificació places permisos mobilitat llicències
PDF

Decret 137-03 Jornada, permisos, vacances…

DECRET 137/2003, de 18 de juliol, del Consell de la Generalitat, pel qual regula la jornada i l'horari de treball, els permisos, les llicències i les vacances del personal al servici de les institucions sanitàries de la Generalitat dependents de la Conselleria de Sanitat.

vacances permisos llicències jornada
PDF

LLEI de conciliació de la vida familiar i laboral de les persones treballadores.

LLEI 39/1999, de 5 de novembre, per promoure la conciliació de la vida familiar i laboral de les persones treballadores.

vida familiar reducció de jornada reducció permisos ordenació jornada excedències conciliació
PDF