Decret 137-03 Jornada, permisos, vacances… - 5323
DECRET 137/2003, de 18 de juliol, del Consell de la Generalitat, pel qual regula la jornada i l’horari de treball, els permisos, les llicències i les vacances del personal al servici de les institucions sanitàries de la Generalitat dependents de […]
Instrucions DG RRHH horaris de treball 16/01/2004 - 5324
INSTRUCCIONS DG RRHH HORARIS TREBALL 16/01/04
Instruccions DG RRHH còmput jornada inferior a un any - 5325
Instruccions sobre còmput i liquidacion de la jornada de treball per a nomenaments de duracion inferior a un any.
Instruccions sobre còmput i liquidació de la jornada per a nomenaments de duració inferior a un any - 5326
Instruccions sobre còmput i liquidació de la jornada per a nomenaments de durada inferior a un any
Instruccions horaris - 5394
Instrucció de 31 de maig de 2004, sobre horaris més perllongats de l’habitual, del director general de Recursos Humans.
Instruccions vacances funcionaris - 5395
Instrucció sobre vacances dels funcionaris
Instruccions reducció jornada - 5396
Instrucció sobre la reducció de jornada d’una hora sense reducció de retribucions.
Instruccions festius - 5397
Instrucció sobre cobertura de serveis dels dias 24 i 31 de desembre de 2004. que ambdós dias són divendres.
Instruccions còmput jornada IT - 5398
Instrucció sobre la jornada que s’ha de donar com feta i completa en períodes de baixa.
Instruccions festius 24 i 31 desembre en diumenge - 5419
Instruccions festius 24 i 31 desembre en diumenge