Correcció d’errors de mesures per a garantir l’estabilitat pressupostària

Correcció d'errors del Reial decret-llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir l'estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat

pressupostària estabilitat correcció
PDF

Reial decret llei de mesures per a garantir l’estabilitat pressupostària

Reial decret llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per a garantir l'estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat

vacances permisos paga extra modificacions mesures jubilació forçosa jubilació it forçosa estabilitat
PDF