Personal Laboral

Diputació de Castelló

DECRET 180/1996, de 2 d’octubre de 1996
18690

DECRET 180/1996, de 2 d'octubre de 1996, del Govern Valencia, sobre retribucions del personal de les institucions sanitaries de la Conselleria de Sani­tat i Consumo

  Personal estatutari: normativa autonòmica    Retribucions    Diputació de Castelló  retribucións personal decret
PDF
Castelló. Conveni col·lectiu del personal laboral del Consorci Hospitalari Provincial 2005
7620

Conveni col·lectiu del personal laboral del Consorci Hospitalari Provincial de Castelló

  Diputació de Castelló  conveni col·lectiu consorci hospitalari provincial castelló
PDF

Diputació de València

Normes reguladores per a la provisió temporal i la constitució de borsa de treball
7597

Resolució de 27 de desembre de 2012 del director gerent del consorci Hospital General Universitari de València, per la qual s'aproven les normes reguladores per a la provisió temporal i la constitució de borsa de treball

  Diputació de València  provisió temporal borsa de treball
PDF
Conveni Col·lectiu de treball de l’empresa Consorci Hospital General Universitari de València
7607

Anunci de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació sobre text del Conveni Col·lectiu de treball de l'empresa Consorci Hospital General Universitari de València.

  Diputació de València  hospital general vàlencia conveni col·lectiu
PDF

Normativa autonòmica

RESOLUCIÓ de I2 de gener de 1994.
18637

RESOLUCIÓ de I2 de gener de 1994, del Secre­tari General de la Conselleria de Sanitat i Con­sum, per la qual dicta instruccions per a l'apli­cació de la borsa de treball de vinculació tempo­ral a institucions sanitaries.

  Personal estatutari: normativa autonòmica    Borsa de treball temporal    Normativa autonòmica  temporal resolució instruccions borsa de treball
PDF
Acord de Mesa General de Negociació de 13/10/15 de personal funcionari, estatutari i laboral
12207

Acord de Mesa General de Negociació de 13 d'octubre de 2015 de personal funcionari, estatutari i laboral per a la recuperació de determinades quantitats meritades de la paga extraordinaria de desembre de 2012, així com a condicions de treball relatius al gaudi de les vacacions anuals i el premiso per assumptes propis.

  Personal funcionari: Normativa autonòmica    Personal laboral    Normativa autonòmica    Jornada, permisos, llicències i vacances    Retribucions  paga extraordinaria acord de mesa
PDF
Conveni Col·lectiu per al Sector Privat de Residències per a la Tercera Edat.
12188

Conveni Col·lectiu per al Sector Privat de Residències per a la Tercera Edat, Servicis d'Atenció a les Persones Dependents i Desenrotllament de la Promoció de l'Autonomia Personal a la Comunitat Valenciana

  Personal laboral    Normativa autonòmica  conveni col·lectiu
PDF
Ordenació i gestió de la Funció Pública Valenciana
7608

Llei 10/2010, de 9 de juliol, d'ordenació i gestió de la Funció Pública Valenciana.

  Normativa autonòmica  ordenació gestió funció pública valenciana
PDF

Normativa estatal

Conveni col·lectiu únic per al personal laboral l’Administració General de l’Estat
7619

RESOLUCIÓ de 10 d'octubre de 2006, de la Direcció general de Treball, per la qual es disposa la inscripció en el registre i publicació de l'II Conveni col·lectiu únic per al personal laboral de l'Administració General de l'Estat

  Normativa estatal  personal laboral conveni col·lectiu
PDF
Estatut dels Treballadors
7591

Reial decret Legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors

  Normativa estatal  treballadors estatut
PDF

Privades

C.C. d’Empreses i treballadors del transport d’Enferms i accidentats en Ambulancies de la CV
13389

RESOLUCIÓ de 29 de gener de 2013, de la Subdirecció General de Relacions Laborals de la Direcció General de Treball, Cooperativisme i Economia Social, per la qual es disposa el registre i la publicació del text del Conveni Col-lectiu d’Empreses i Treballadors de Transport de Malalts i Accidentats en Ambulància de la Comunitat Autònoma Valenciana (Cod: 80000715012008)

  Privades  transport d'ambulancies conveni col·lectiu
PDF
Conveni col.lectiu transport sanitari
13376

Conveni col.lectiu de treball per al sector d'empreses i treballadors de transport d'enferms i accidentats en ambulancia (tranporto sanitario) de la Comunitat Autónoma Valenciana, per als any 2012-2013

  Privades  transport sanitari
PDF
Conveni col·lectiu Marina Salut 2014-2015
12184

Conveni col·lectiu Marina Salut 2014-2015

  Privades  conveni col·lectiu
PDF
Conveni col·lectiu de treball de l’empresa Ribera Salut II UTE
9169

Resolució de data 18 de juliol de 2012, de la Direcció territorial d'Educació, Formació i Treball de València, per la qual es disposa el registre oficial, dipòsit i publicació de l'acta de la Comissió paritària del Conveni col·lectiu de treball de l'empresa Ribera Salut II UTE

  Privades  ribera salut ii ute conveni col·lectiu
PDF
MARINA SALUT.  I CONVENIO COLECTIVO DE LA EMPRESA MARINA SALUD_, S.A.
7747

I CONVENIO COLECTIVO DE LA EMPRESA MARINA SALUD_, S.A.

  Privades  marina salut denia
PDF
Castelló. Conveni Col·lectiu de Treball per al Sector d’ESTABLIMENTS SANITARIS AMB HOSPITALITZACIÓ
7618

Conveni Col·lectiu de Treball per al Sector d'ESTABLIMENTS SANITARIS AMB HOSPITALITZACIÓ MÈDIC QUIRÚRGICA de la província de Castelló. 2009

  Privades  establiments sanitaris conveni col·lectiu castelló
PDF
València. Conveni col·lectiu sanitat privada 2013-2016
7593

Conveni col·lectiu per a la sanitat privada de la provincia de València. Anys 2013-2014-2015-2016

  Privades  valència sanitat privada conveni col·lectiu
PDF
Residències per a la Tercera Edat. Conveni Col·lectiu per al Sector Privat
7596

VII Conveni Col·lectiu per al Sector Privat de Residències per a la Tercera Edat, Servicis d’Atenció a les Persones Dependents i Desenrotllament de la Promoció de l’Autonomia Personal a la Comunitat Valenciana. 2013

  Privades  tercera edat residències privat conveni
PDF
Alacant. Taula salarial del conveni col·lectiu d’àmbit provincial d’ESTABLIMENTS D’HOSPITALITZACIÓ
7440

RESOLUCION de la Direcció territorial d'Economia, Indústria, Turisme i Ocupació per la qual es disposa el registre oficial i publicació de la taula salarial per a l'any 2.013, respecte del Conveni Col·lectiu d'àmbit provincial d'ESTABLIMENTS D'HOSPITALITZACIÓ

  Privades  taula salarial conveni alacant
PDF
IVO. Conveni col·lectiu de treball de la Fundació Institut Valencià d’Oncologia
7599

Anunci de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació sobre text del Conveni col·lectiu de treball de la Fundació Institut Valencià d'Oncologia

  Privades  oncologia ivo conveni
PDF
València.  Revisió salarial en el conveni col·lectiu de treball del sector de sanitat privada
7600

Anunci de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació sobre acta de revisió salarial en el conveni col·lectiu de treball del sector de sanitat privada de la província de València

  Privades  valència sanitat privada conveni col·lectiu
PDF
València. Taula Negociadora del conveni col·lectiu de treball del sector de Sanitat Privada
7601

Anunci de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació sobre acta de la Taula Negociadora del conveni col·lectiu de treball del sector de Sanitat Privada de la província de València

  Privades  valència taules retrubutives sanitat privada conveni col·lectiu
PDF
Hospital General Bàsic de la Defensa de València. Règim estatutari
7602

DECRET 33/2011, d’1 d’abril, del Consell, pel qual oferix la integració en el règim estatutari a determinat personal adscrit a l’Hospital General Bàsic de la Defensa de València.

  Personal estatutari: normativa autonòmica    Privades  integració estatutari defensa
PDF
Alacant Conveni d’Establiments d’Hospitalització de la Província d’Alacant
7621

Taula salarial per a l'any 2011 que s'adjunta i, en aplicació del determinat en l'article 8, apartat tercer del Conveni Col·lectiu d'àmbit provincial d'ESTABLIMENTS D'HOSPITALIZACION (pàgines 52-53) 2011

  Privades  sanitat privada hospitalització conveni col·lectiu alacant
PDF
Manises. Preacord sobre condicions de treball del personal d’especialitzada i primària l’Horta
7595

Preacord sobre condicions de treball del personal d'especialitzada i primària l'Horta Manises (Hospital de Manises)

  Privades  preacord manises condicions
PDF
Castellò. Taula salarial corresponent a l’exercici 2010 del conveni col·lectiu
7609

Acta de la taula salarial corresponent a l'exercici 2010 del conveni col·lectiu per a establiments sanitaris d'hospitalització mèdic quirúrgica de la província de Castelló.

  Privades  taula salarial 2010 conveni col·lectiu castellò
PDF
Ribera Salut II. Conveni col·lectiu de treball de l’empresa
7439

Relacions Col·lectives i Conciliació Convenis Col·lectius - VT-310 Anunci de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació sobre text del conveni col·lectiu de treball de l'empresa Ribera Salut II

  Privades  ribera conveni col·lectiu conveni
PDF
Ribera Salut. Taules salarials 2009
7617

Taules salarials Hospital de la Ribera

  Privades  taules salarials ribera salut
PDF
Castelló. Revisió Salarial del Conveni Col·lectiu de Treball per al Sector d’Establiments Sanitaris
7622

Revisió Salarial de l'any 2010, per al Sector d'ESTABLIMENTS SANITARIS AMB HOSPITALITZACIÓ MÈDIC QUIRÚRGICA de la província de Castelló

  Privades  sanitat revisió salarial privada conveni col·lectiu castelló
PDF