CIRCULAR 5/1996, de 16 de juliol de 1996,

CIRCULAR 5/1996, de 16 de juliol de 1996, de la direcció general del Servei Valencia de Salut, d'inclusió d'objectius d'arees de primaria i d'adequació de mecanismes de treball de la inspecció en materia d'incapacitat temporal.

normativa autonomica incapacitat temporal circular arees de primaria
PDF

CIRCULAR 4/96, de 5 dejuny de 1996

CIRCULAR 4/96, de 5 dejuny de 1996, de la Direc­ció General del Servei Valencia de Salut, d'adaptació a la Llei 42/1994, de 30 de desembre, dels models P9 i P9/1 de prestació per incapacitat temporal i de l'informe destinat a l'obtenció de la prestació per maternitat.

normativa a maternitat incapacitat temporal circular
PDF

Baixes IT personal facultatiu MIR

Ha sorgit un dubte en l'aplicació al personal facultatiu en formació (MIR) de l'acord del 13 d'abril de 2007, en relació a la millora de la prestació de IT inclueix el salari de 54 hores de guardia.

mir incapacitat temporal baixa
PDF

Modificació millora voluntària de l’acció protectora de la Seguretat Social

Modificació de la instrucció conjunta sobre la determinació de la millora voluntària de l'acció protectora de la Seguretat Social després de l'entrada en vigor de l'orde 12/2014 de 9 de juliol de la Conselleria d'Hisenda i AAPP.

incapacitat temporal guàrdies
PDF

Instrucció 21 de setembre 2015 sobre abonament de 54 hores de guàrdia al facultatiu en formación

Instrucció 21 de setembre 2015 sobre abonament de 54 hores de guàrdia al personal facultatiu en formació per mitjà de residència durant les situacions d'IT i permís per maternitat

personal facultatiu permis per maternitat incapacitat temporal
PDF

Instrucció vacances i incapacitat temporal. Vacances i gaudi de dies solts en Nadal o Pasqua.

Instrucció 24 de setembre vacances i incapacitat temporal. Vacances i gaudi de dies solts en Nadal o Pasqua.

vacances incapacitat temporal dies solts
PDF