RESOLUCIÓ de 24 de juny de 2003

RESOLUCIÓ de la Subsecretaria de la AVS de 16/6/03 por la que se aprueban instrucciones para la tramitación de los documentos de evaluación de los MIR en la especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria.

resolució mir instrucció documents avaluació
PDF

Convocatòria Interns Residents 2017

mir interns residents
PDF

Baixes IT personal facultatiu MIR

Ha sorgit un dubte en l'aplicació al personal facultatiu en formació (MIR) de l'acord del 13 d'abril de 2007, en relació a la millora de la prestació de IT inclueix el salari de 54 hores de guardia.

mir incapacitat temporal baixa
PDF

Acord guàrdies MIR

ACORD de 12 de gener de 2007, del Consell, que incrementa les quanties del complement d’atenció continuada del personal intern resident i infermeria en formació que treballen en les institucions sanitàries de la Conselleria de Sanitat.

retribucions mir infermeria guàrdies continuada
PDF

Orde que modifica parcialment l’Orde de 27 de maig de 2004 de borsa

ORDRE de 27 d’octubre de 2005, de la Conselleria de Sanitat, de modificació de l’Orde de la Conselleria de Sanitat de 27 de maig del 2004, per la qual regula el procediment per a la cobertura temporal de places del personal al qual s’aplica el Decret 71/1989, de 15 de maig, del Consell de la Generalitat Valenciana, sobre la regulació dels òrgans de gestió de personal de la conselleria de Sanitat i els òrgans que en depenen.

nomenaments a temps parcial modificació mir guàrdies cobertura temporal borsa atenció continuada
PDF

Resolució Baremació Formació MIR EAP

RESOLUCIÓ de 12 de novembre de 2004, del director general de Recursos Humans de la Conselleria de Sanitat, sobre la baremació del període de formació especialitzada a través del sistema de residència en l’especialitat de Medicina Familiar i Comunitària per a l’accés a places de Medicina de Família

mir formació eap baremació
PDF