Personal estatutari: normativa autonòmica

ORDE de 5 d’octubre de 2009.

ORDE de 5 d’octubre de 2009, de la Conselleria de Sanitat, per la qual regula el procediment per a la cobertura temporal de places del personal al qual s’aplica el Decret 71/1989, de 15 de maig, del Consell de la Generalitat, sobre la regulació dels òrgans de gestió de personal de la Conselleria de Sanitat i els òrgans que en depenen.

regulació d'órgans ordre normativa autonomica cobertura temporal borsa de treball
PDF

DECRET 176/2008, de 21 de novembre.

DECRET 176/2008, de 21 de novembre, del Consell, pel qual aprova l’oferta d’ocupació del personal estatutari adscrit a les institucions sanitàries de la Conselleria de Sanitat per a 2007.

personal estatutari oferta d'ocupació normativa autonomica decret borsa de treball
PDF

RESOLUCIÓN de 27 de marzo de 2007.

RESOLUCIÓN de 27 de marzo de 2007, de la Dirección General de Recursos Humanos y Servicios Económico-Presupuestarios, por la que se publica el Acuerdo del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud sobre los registros de profesionales sanitarios.

rrhh resolució professionals normativa estatal gestió consell interterritorial
PDF

RESOLUCIÓ de I2 de gener de 1994.

RESOLUCIÓ de I2 de gener de 1994, del Secre­tari General de la Conselleria de Sanitat i Con­sum, per la qual dicta instruccions per a l'apli­cació de la borsa de treball de vinculació tempo­ral a institucions sanitaries.

temporal resolució instruccions borsa de treball
PDF

RESOLUCIÓ de 12 d’abril de 1994

RESOLUCIÓN de 12 de abril de 1994, del direc­tor general del Servicio Valenciano de Salud,general del Servei Valencia de Salut, per la qual es publica l' acord de la mesa sectorial de sanitat en materia de valoració del coneixement del valencia en la borsa de treball per a la vincula­ció temporal de personal a institucions sanita­ries.

valenciá borsa de treball acord de mesa
PDF

Borsa no discriminatoria de la dona en procés de maternitat.

No discriminació de la dona treballadora per la raó de embaras o maternitat en la selecció de personal estatutari temporal mitjançant la borsa de treball de la Conselleria de Sanitat

selecció de personal no discriminació de la dona
PDF

Criteris de cessament de la puntuació de la borsa

En la data 29-03-2011 se dictaren per aquest organ administratiu, instruccions sobre la puntuació que ha de considerarse que tenen en la Borsa de Treball ( als efectes d'aplicació dels criteris de cesament recollits en la Resolució, de 17-01-2003, del Secretari General de la Conselleria de Sanitat)

cessament de la borsa borsa
PDF

Criteris de cessament de la puntuació de la borsa

Davant de les consultes que per diferents departaments de salut, se han realitzat en aquesta Direcció General en relació a la puntuació de la borsa, que s'ha considerat que la Borsa de treball ( a efectes d'aplicació dels criteris de cesament, replegats en la Resolució, de 17-01-2003, del Secretari General de la Conselleria de Sanitat)

cese de la borsa
PDF

Resolució 28 d’octubre de 2013 de convocatòria de l’edició 12 de la borsa de treball

Resolució 28 d'octubre de 2013 de convocatòria de l'edició 12 de la borsa de treball, i d'obertura del segon termini d'inscripció de nous aspirants i d'actualització de mer de candidats ja inscrits en les llistes d'ocupació temporal d'IISS per a la resta de categories

l'edició 12 borsa
PDF

Ús del sistema de selecció de personal a través de la Disposició Addicional primera (borsí))

Ús del sistema de selecció de personal a través de la Disposició Addicional primera (borsí) 31/07/2015

borsí
PDF

LLEI 7/2014, de 22 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera

Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera, y de Organización de la Generalitat.

jubilació, bossa, categories
PDF

RESOLUCIÓ categories en què estan constituïdes les llistes d’ocupació temporal

RESOLUCIÓ de 16 d’octubre de 2013, del director general de Recursos Humans de la Sanitat, per la qual s’establixen les categories en què estan constituïdes les llistes d’ocupació temporal d’acord amb el que disposa l’Orde de 5 d’octubre de 2009, de la Conselleria de Sanitat, per la qual es regula el procediment per a la cobertura temporal de places del personal a qui li resulta aplicable el Decret 71/1989, de 15 de maig, del Consell de la Generalitat, sobre regulació dels òrgans de gestió de personal de la Conselleria de Sanitat i òrgans que en depenen.

ocupació categories
PDF

Instrucció borsa de treball vacances

Instrucció borsa treball vacances

vacances cobertura temporal borsa
PDF

Ordre borsa per la qual regula el procediment per a la cobertura temporal de places

ORDE de 5 d’octubre de 2009, de la Conselleria de Sanitat, per la qual regula el procediment per a la cobertura temporal de places del personal al qual s’aplica el Decret 71/1989, de 15 de maig, del Consell de la Generalitat, sobre la regulació dels òrgans de gestió de personal de la Conselleria de Sanitat i els òrgans que en depenen.

situacions requisits nomenaments mèrits inscripició funcionament documentació cobertura temporal borsa barem
PDF

Ordre borsa per la qual regula el procediment per a la cobertura temporal de places

ORDE de 5 d’octubre de 2009, de la Conselleria de Sanitat, per la qual regula el procediment per a la cobertura temporal de places del personal al qual s’aplica el Decret 71/1989, de 15 de maig, del Consell de la Generalitat, sobre la regulació dels òrgans de gestió de personal de la Conselleria de Sanitat i els òrgans que en depenen.

cobertura temporal borsa
PDF

Instrucció d’aplicació de la disposició addicional primera de borsa

Instrucció del director general de Recursos Humans sobre els criteris per a l'aplicació de la disposició addicional primera de l'ordre de 27 de maig de 2004.

disposició addicional cobertura temporal borsa aplicació
PDF

Ordre modifica l’Orde de 27 de maig de 2004 de borsa

ORDE de 27 de febrer de 2008, de la Conselleria de Sanitat, de modificació de l’Orde de la Conselleria de Sanitat, de 27 de maig de 2004, per la qual es regula el procediment per a la cobertura temporal de places del personal al qual s’aplica el Decret 71/1989, de 15 de maig, del Consell de la Generalitat, sobre regulació dels òrgans de gestió de personal de la Conselleria de Sanitat i òrgans dependents.

penalitzacions ordre orde modificació cobertura temporal borsa
PDF

RESOLUCIÓ que estableix categories en què s’han de constituir llistes d’ocupació temporal

RESOLUCIÓ de 4 d’abril de 2007, del director general de Recursos Humans de la Conselleria de Sanitat, per la qual establix categories en les quals s’han de constituir llistes d’ocupació temporal d’acord amb el que disposa l’Orde de 27 de maig de 2004, de la Conselleria de Sanitat, per la qual regula el procediment per a la cobertura temporal de places del personal a qui s’aplica el Decret 71/1989, de 15 de maig, del Consell de la Generalitat, sobre la regulació dels òrgans de gestió de personal de la Conselleria de Sanitat i dels òrgans que en depenen.

ocupació empresa due categories ats
PDF

Orde que modifica l’Orde de 27 de maig de 2004 de borsa

ORDE de 15 de gener de 2007, de la Conselleria de Sanitat, de modificació de l’Orde de la Conselleria de Sanitat, de 27 de maig de 2004, per la qual es regula el procediment per a la cobertura temporal de places del personal al qual s’aplica el Decret 71/1989, de 15 de maig, del Consell de la Generalitat, sobre regulació dels òrgans de gestió de personal de la Conselleria de Sanitat i òrgans dependents.

samu ordre orde modificació cobertura temporal borsa
PDF

Orde que modifica l’Orde de 27 de maig de 2004 de borsa.

ORDE d’1 de setembre de 2006, de la Conselleria de Sanitat, de modificació de l’Orde de la Conselleria de Sanitat de 27 de maig de 2004, per la qual regula el procediment per a la cobertura temporal de places del personal al qual s’aplica el Decret 71/1989, de 15 de maig, del Consell de la Generalitat, sobre regulació dels òrgans de gestió de personal de la Conselleria de Sanitat i òrgans dependents.

penalitzacions modificació cobertura temporal borsa
PDF

Orde que modifica parcialment l’Orde de 27 de maig de 2004 de borsa

ORDRE de 2 de maig de 2006, de la Conselleria de Sanitat, de modificació de l’Orde de la Conselleria de Sanitat de 27 de maig de 2004, per la qual regula el procediment per a la cobertura temporal de places del personal al qual s’aplica el Decret 71/1989, de 15 de maig, del Consell de la Generalitat, sobre la Regulació dels Òrgans de Gestió de Personal de la Conselleria de Sanitat i els Òrgans que en depenen.

psicòlegs de conductes addictives psicòlegs clínics modificació cobertura temporal borsa
PDF

Orde que modifica parcialment l’Orde de 27 de maig de 2004 de borsa

ORDRE de 27 d’octubre de 2005, de la Conselleria de Sanitat, de modificació de l’Orde de la Conselleria de Sanitat de 27 de maig del 2004, per la qual regula el procediment per a la cobertura temporal de places del personal al qual s’aplica el Decret 71/1989, de 15 de maig, del Consell de la Generalitat Valenciana, sobre la regulació dels òrgans de gestió de personal de la conselleria de Sanitat i els òrgans que en depenen.

nomenaments a temps parcial modificació mir guàrdies cobertura temporal borsa atenció continuada
PDF

Orde modifica parcialment l’Orde de 27 de maig de 2004 de borsa

ORDE de 12 de setembre de 2005, de la Conselleria de Sanitat, per la qual es modifica parcialment l’Orde de 27 de maig de 2004, per la qual es regula el procediment per a la cobertura temporal de places del personal a qui li resulta d’aplicació el Decret 71/1989, de 15 de maig, del Consell de la Generalitat, sobre regulació dels òrgans de gestió de personal de la Conselleria de Sanitat i òrgans dependents.

períodes de presentació modificació cobertura temporal borsa
PDF

Instrucció aplicació de la disposició addicional primera orde 27.05.05

Instrucció aplicació de la disposició adicional primera de l´ordre 27.05.05

contractacions per períodes iguals o inferiors a un mes cobertura temporal borsa aplicació
PDF

Resolució per la qual publica les bases per a la inscripció en les llistes d’ocupació

RESOLUCIÓ de 22 de setembre de 2004, del director general de Recursos Humans de la Conselleria de Sanitat, per la qual publica les bases per a la inscripció en les llistes d’ocupació regulades per l’Orde de 27 de maig de 2004, de la Conselleria de Sanitat, per la qual regula el procediment per a la cobertura temporal de places del personal a qui s’aplica el Decret 71/1989, de 15 de maig.

requisits llistes d’ocupació cobertura temporal categories borsa bases
PDF

Correció d’errades del procediment per a la cobertura temporal de places

CORRECCIÓ d’errades de l’Orde de 27 de maig de 2004 de la Conselleria de Sanitat, per la qual regula el procediment per a la cobertura temporal de places del personal a qui s’aplica el Decret 71/1989, de 15 de maig, del Consell de la Generalitat Valenciana, sobre la regulació dels òrgans de gestió de personal de la Conselleria de Sanitat i dels òrgans que en depenen.

cobertura temporal borsa
PDF

Correció d’errades del procediment per a la cobertura temporal de places

CORRECCIÓ d’errades de l’Orde de 27 de maig de 2004 de la Conselleria de Sanitat, per la qual regula el procediment per a la cobertura temporal de places del personal a qui s’aplica el Decret 71/1989, de 15 de maig, del Consell de la Generalitat Valenciana, sobre la regulació dels òrgans de gestió de personal de la Conselleria de Sanitat i dels òrgans que en depenen.

requisits cobertura temporal categories borsa bases
PDF

Resolució per la qual es regula el procediment per a la cobertura temporal de places del personal

RESOLUCIÓ de 28 de juliol de 2004, del director general de Recursos Humans de la Conselleria de Sanitat, de desenvolupament de l’Orde de 27 de maig del 2004, de la Conselleria de Sanitat, per la qual es regula el procediment per a la cobertura temporal de places del personal al qual resulta d’aplicació el Decret 71/89, de 15 de maig, del Consell de la Generalitat, sobre regulació dels òrgans de gestió de personal de la Conselleria de Sanitat i òrgans dependents.

cobertura temporal categories borsa barem
PDF

Correció d’errades del procediment per a la cobertura temporal de places

CORRECCIÓ d’errades de l’Orde de 27 de maig de 2004, de la Conselleria de Sanitat, per la qual es regula el procediment per a la cobertura temporal de places del personal al qual resulta d’aplicació el Decret 71/1989, de 15 de maig, del Consell de la Generalitat, sobre regulació dels òrgans de gestió de personal de la Conselleria de Sanitat i òrgans dependents.

cobertura temporal categories borsa barem
PDF

Correció d’errades per la qual es regula el procediment per a la cobertura temporal de places

CORRECCIÓ d’errades de l’Orde de 27 de maig de 2004, de la Conselleria de Sanitat, per la qual es regula el procediment per a la cobertura temporal de places del personal al qual és d’aplicació el Decret 71/1989, de 15 de maig, del Consell de la Generalitat, sobre regulació dels òrgans de gestió de personal de la Conselleria de Sanitat i òrgans dependents.

cobertura temporal categories borsa barem
PDF

Ordre per la qual es regula el procediment per a la cobertura temporal de places

ORDE de 27 de maig de 2004, de la Conselleria de Sanitat, per la qual es regula el procediment per a la cobertura temporal de places del personal al qual és d’aplicació el Decret 71/1989, de 15 de maig, del Consell de la Generalitat, sobre regulació dels òrgans de gestió de personal de la Conselleria de Sanitat i òrgans dependents.

situacions puntuació període extraordinari nomenaments mèrits funcionament cobertura temporal borsa barem
PDF

Instruccions de la borsa vacances de metges

Nomenaments de vacances Llicenciats/es en Medicina i cirurgia amb caràcter temporal per a cobrir les places i serveis de manera urgent.

vacances urgent metges borses temporals
PDF