DUE: LO QUE DEBES SABER SOBRE LA CORRESPONDENCIA AL NIVEL 2 DEL MECES

nivel 2 del meces due
PDF

RESOLUCIÓ que estableix categories en què s’han de constituir llistes d’ocupació temporal

RESOLUCIÓ de 4 d’abril de 2007, del director general de Recursos Humans de la Conselleria de Sanitat, per la qual establix categories en les quals s’han de constituir llistes d’ocupació temporal d’acord amb el que disposa l’Orde de 27 de maig de 2004, de la Conselleria de Sanitat, per la qual regula el procediment per a la cobertura temporal de places del personal a qui s’aplica el Decret 71/1989, de 15 de maig, del Consell de la Generalitat, sobre la regulació dels òrgans de gestió de personal de la Conselleria de Sanitat i dels òrgans que en depenen.

ocupació empresa due categories ats
PDF