RESOLUCIÓ de 24 d’abril de 2009.

RESOLUCIÓ de 24 d’abril de 2009, del director general de Recursos Humans de la Conselleria de Sanitat, per la qual establix les categories en què estan constituïdes les llistes d’ocupació temporal, d’acord amb el que disposa l’Orde de 27 de maig de 2004, de la Conselleria de Sanitat, per la que regula el procediment per a la cobertura temporal de places del personal al qual s’aplica el Decret 71/1989, de 15 de maig, del Consell de la Generalitat, sobre la regulació dels òrgans de gestió de personal de la Conselleria de Sanitat i els organismes que en depenen.

resolució regulació normativa autonomica llistes d'ocupació cobertura temporal categories
PDF

2014, 2015 i 2016 OPO CALENDARI DE CONVOCATÒRIES

treball oposicions opo ope categories calendari
PDF

RESOLUCIÓ categories en què estan constituïdes les llistes d’ocupació temporal

RESOLUCIÓ de 16 d’octubre de 2013, del director general de Recursos Humans de la Sanitat, per la qual s’establixen les categories en què estan constituïdes les llistes d’ocupació temporal d’acord amb el que disposa l’Orde de 5 d’octubre de 2009, de la Conselleria de Sanitat, per la qual es regula el procediment per a la cobertura temporal de places del personal a qui li resulta aplicable el Decret 71/1989, de 15 de maig, del Consell de la Generalitat, sobre regulació dels òrgans de gestió de personal de la Conselleria de Sanitat i òrgans que en depenen.

ocupació categories
PDF

DECRET pel qual s’ordenen diverses categories de personal estatutari

DECRET 70/2013, de 7 de juny, del Consell, pel qual s’ordenen diverses categories de personal estatutari de l’Agència Valenciana de Salut.

sanitàries professions infermeria especialitats categories
PDF

RESOLUCIÓ que estableix categories en què s’han de constituir llistes d’ocupació temporal

RESOLUCIÓ de 4 d’abril de 2007, del director general de Recursos Humans de la Conselleria de Sanitat, per la qual establix categories en les quals s’han de constituir llistes d’ocupació temporal d’acord amb el que disposa l’Orde de 27 de maig de 2004, de la Conselleria de Sanitat, per la qual regula el procediment per a la cobertura temporal de places del personal a qui s’aplica el Decret 71/1989, de 15 de maig, del Consell de la Generalitat, sobre la regulació dels òrgans de gestió de personal de la Conselleria de Sanitat i dels òrgans que en depenen.

ocupació empresa due categories ats
PDF

Instruccions sobre la carrera professional

Instrucció Nº2 de la direcció general de recursos humans de la Conselleria de Sanitat sobre reconeixement de carrera professional. permís sense sou, serveis pretados en un altre regimen jurídics...

sou reconeixement profesional permís sense sou permis diferents categories categories carrera
PDF

Estableix determinades categories i funcions de personal estatutari de l’Agència Valenciana de Salut

DECRET 38/2006, de 24 de març, del Consell de la Generalitat, que establix determinades categories i funcions de personal estatutari de l’Agència Valenciana de Salut, organisme autònom adscrit a la Conselleria de Sanitat

tècnic superior seguretat riscos psicosociologia prevenció laborals higiene funcions facultatiu
PDF

Resolució per la qual publica les bases per a la inscripció en les llistes d’ocupació

RESOLUCIÓ de 22 de setembre de 2004, del director general de Recursos Humans de la Conselleria de Sanitat, per la qual publica les bases per a la inscripció en les llistes d’ocupació regulades per l’Orde de 27 de maig de 2004, de la Conselleria de Sanitat, per la qual regula el procediment per a la cobertura temporal de places del personal a qui s’aplica el Decret 71/1989, de 15 de maig.

requisits llistes d’ocupació cobertura temporal categories borsa bases
PDF

Correció d’errades del procediment per a la cobertura temporal de places

CORRECCIÓ d’errades de l’Orde de 27 de maig de 2004 de la Conselleria de Sanitat, per la qual regula el procediment per a la cobertura temporal de places del personal a qui s’aplica el Decret 71/1989, de 15 de maig, del Consell de la Generalitat Valenciana, sobre la regulació dels òrgans de gestió de personal de la Conselleria de Sanitat i dels òrgans que en depenen.

requisits cobertura temporal categories borsa bases
PDF

Resolució per la qual es regula el procediment per a la cobertura temporal de places del personal

RESOLUCIÓ de 28 de juliol de 2004, del director general de Recursos Humans de la Conselleria de Sanitat, de desenvolupament de l’Orde de 27 de maig del 2004, de la Conselleria de Sanitat, per la qual es regula el procediment per a la cobertura temporal de places del personal al qual resulta d’aplicació el Decret 71/89, de 15 de maig, del Consell de la Generalitat, sobre regulació dels òrgans de gestió de personal de la Conselleria de Sanitat i òrgans dependents.

cobertura temporal categories borsa barem
PDF

Correció d’errades del procediment per a la cobertura temporal de places

CORRECCIÓ d’errades de l’Orde de 27 de maig de 2004, de la Conselleria de Sanitat, per la qual es regula el procediment per a la cobertura temporal de places del personal al qual resulta d’aplicació el Decret 71/1989, de 15 de maig, del Consell de la Generalitat, sobre regulació dels òrgans de gestió de personal de la Conselleria de Sanitat i òrgans dependents.

cobertura temporal categories borsa barem
PDF

Correció d’errades per la qual es regula el procediment per a la cobertura temporal de places

CORRECCIÓ d’errades de l’Orde de 27 de maig de 2004, de la Conselleria de Sanitat, per la qual es regula el procediment per a la cobertura temporal de places del personal al qual és d’aplicació el Decret 71/1989, de 15 de maig, del Consell de la Generalitat, sobre regulació dels òrgans de gestió de personal de la Conselleria de Sanitat i òrgans dependents.

cobertura temporal categories borsa barem
PDF

Crea les categories de metge, ATS/DUI, conductor portalliteres del SAMU i locutor CICU

DECRET 149/2002, de 10 de setembre, del Govern Valencià, pel qual es creen les categories de metge, ATS/DUI, conductor portalliteres del Servici d’Ajuda Mèdica Urgent (SAMU) i locutor dels Centres d’Informació i Coordinació d’Emergències (CICU).

samu metge locutor dui conductor cicu categories atsdui ats
PDF