Borses de treball en organismes i empreses públiques de la GVA

borsa de treball
PDF

Convocatòria de Borsa de treball de ‘Dermatologia’

dermatologia borsa de treball
PDF

Convocatoria borsa especialistes

especialistes consorci provincial hospitalari de castelló borsa de treball
PDF

Llistat provisional edició 17 Borsa de Treball de la Conselleria de Sanitat (grups A1 i A2)

llistat provisional edició 17 borsa de treball
PDF

Borsa de Treball: Canvi en la forma de sol·licitud per Disponible Especial i No Disponible Voluntari

borsa de treball
PDF

Borsa de treball Consorci H.G Universitari de València

borsa de treball
PDF

Comencen les negociacions de la nova Ordre de Borsa

borsa de treball
PDF

BORSA DE TREBALL CONSELLERIA DE SANITAT EDICIÓ 15

treball borsa de treball
PDF

ORDE de 5 d’octubre de 2009.

ORDE de 5 d’octubre de 2009, de la Conselleria de Sanitat, per la qual regula el procediment per a la cobertura temporal de places del personal al qual s’aplica el Decret 71/1989, de 15 de maig, del Consell de la Generalitat, sobre la regulació dels òrgans de gestió de personal de la Conselleria de Sanitat i els òrgans que en depenen.

regulació d'órgans ordre normativa autonomica cobertura temporal borsa de treball
PDF

DECRET 176/2008, de 21 de novembre.

DECRET 176/2008, de 21 de novembre, del Consell, pel qual aprova l’oferta d’ocupació del personal estatutari adscrit a les institucions sanitàries de la Conselleria de Sanitat per a 2007.

personal estatutari oferta d'ocupació normativa autonomica decret borsa de treball
PDF

RESOLUCIÓ de 18 de setembre de 1997.

RESOLUCIÓ de 18 de setembre de 1997,del secre­tari general de la Conselleria de Sanitat, per la qual dicta normes sobre la borsa de treball d 'institucions sanitaries, en desplegament de l'acord de 13 de març de 1997.

resolució normativa autonomica borsa de treball
PDF

RESOLUCIÓ de I2 de gener de 1994.

RESOLUCIÓ de I2 de gener de 1994, del Secre­tari General de la Conselleria de Sanitat i Con­sum, per la qual dicta instruccions per a l'apli­cació de la borsa de treball de vinculació tempo­ral a institucions sanitaries.

temporal resolució instruccions borsa de treball
PDF

RESOLUCIÓ de 12 d’abril de 1994

RESOLUCIÓN de 12 de abril de 1994, del direc­tor general del Servicio Valenciano de Salud,general del Servei Valencia de Salut, per la qual es publica l' acord de la mesa sectorial de sanitat en materia de valoració del coneixement del valencia en la borsa de treball per a la vincula­ció temporal de personal a institucions sanita­ries.

valenciá borsa de treball acord de mesa
PDF

Borsa d’infermeria Conselleria d’Igualtat i Polítiques inclusives

infermeria conselleria de igualtat i polítiques inclusives borsa de treball
PDF

INTERSINDICAL SALUT ALERTA DE LOS PROBLEMAS EN LA APERTURA DE BOLSA DE SANIDAD

borsa de treball
PDF

INFORME: Valoració esborrany nova Ordre de Borsa de Treball

borsa de treball
PDF

MALLORCA Borsa feina DUI

mallorca borsa de treball
PDF

Normes reguladores per a la provisió temporal i la constitució de borsa de treball

Resolució de 27 de desembre de 2012 del director gerent del consorci Hospital General Universitari de València, per la qual s'aproven les normes reguladores per a la provisió temporal i la constitució de borsa de treball

provisió temporal borsa de treball
PDF