Convocatoria borsa especialistes

especialistes consorci provincial hospitalari de castelló borsa de treball
PDF

Orde d’accés d’especialistes quota zona carrera professional

Ordre de 31 de maig de 2006, de la Conselleria de Sanitat, per la qual regula l’accés a la carrera professional dels facultatius especialistes de quota i personal de quota i zona no integrats, d’acord amb el que preveu la disposició final segona del Decret 66/2006, de 12 de maig, del Consell, que aprova el sistema de carrera professional en l’àmbit de les institucions sanitàries de la Conselleria de Sanitat.

zona quota professional especialistes carrera accés
PDF