RESOLUCIÓ de I2 de gener de 1994.

RESOLUCIÓ de I2 de gener de 1994, del Secre­tari General de la Conselleria de Sanitat i Con­sum, per la qual dicta instruccions per a l'apli­cació de la borsa de treball de vinculació tempo­ral a institucions sanitaries.

temporal resolució instruccions borsa de treball
PDF

Instruccions per a la gestió de les reduccions de jornada sense deducció de retribucions

Instruccions per a la gestió de les reduccions de jornada sense deducció de retribucions aplicables al personal estatutari d'institucions sanitàries de l'agència valenciana de salut

sense deducció de retribucions reduccions de jornada instruccions
PDF

Instruccions còmput jornada IT

Instrucció sobre la jornada que s'ha de donar com feta i completa en períodes de baixa..

jornada it instruccions còmput baixa
PDF