RESOLUCIÓ de 5 de juny de 2009.

RESOLUCIÓ de 5 de juny de 2009, del director general de Recursos Humans, per la qual anuncia una convocatòria pública per a la provisió de la plaça número 27274, director econòmic de l’Hospital Doctor Peset (Departament 10), dependent de l’Agència Valenciana de Salut, pel procediment de lliure designació.

rrhh resolució normativa autonomica lliure designació convocatoria pública
PDF

RESOLUCIÓ de 20 de febrer de 2009.

RESOLUCIÓ de 20 de febrer de 2009, de la Direcció General de Recursos Humans de l’Agència Valenciana de Salut, per la qual cita les persones interessades en el procediment administratiu que s’indica a comparéixer en la via jurisdiccional.

rrhh resolució procediment administratiu persones interesades cita
PDF

RESOLUCIÓN de 27 de marzo de 2007.

RESOLUCIÓN de 27 de marzo de 2007, de la Dirección General de Recursos Humanos y Servicios Económico-Presupuestarios, por la que se publica el Acuerdo del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud sobre los registros de profesionales sanitarios.

rrhh resolució professionals normativa estatal gestió consell interterritorial
PDF

RESOLUCIÓ de 20 de setembre de 2007,

RESOLUCIÓ de 20 de setembre de 2007, de la Direcció General de Recursos Humans, per la qual se cita les persones interessades en els procediments abreujats número 2/00997/2007-EE i número 2/001144/2007-PSM.

rrhh resolució procediments normativa autonomica
PDF

RESOLUCIÓ de 23 de març del 2000

RESOLUCIÓ de 23 de març del 2000, de la Direcció General per als Recursos Humans i Econòmics, mitjançant la qual se cita les persones interessades en el procediment abreujat número 118/2000.

rrhh resolució recurs normativa autonomica
PDF

PLAN DE ORDENACIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE LA CONSELLERIA DE SANITAT

rrhh
PDF