Instrucció 21 de setembre 2015 sobre abonament de 54 hores de guàrdia al facultatiu en formación

Instrucció 21 de setembre 2015 sobre abonament de 54 hores de guàrdia al personal facultatiu en formació per mitjà de residència durant les situacions d'IT i permís per maternitat

personal facultatiu permis per maternitat incapacitat temporal
PDF