Instrucción de turnicitat atenció primaria

Instrucció del Director General de Recursos Humans en relació al abonament del complement de turnicitat al personal adscrit als centres d'atenció primaria.

turnicitat atenció primaria
PDF

Instruccions de turnicitat en vacances

Contestació a la consulta plantejada en el seu escrit del passat dia 7 de Juny, en relació al abonament del complement de turnicitat al personal d'atenció primaria que es vorà modificat el seu torn durant els mesos de vacances.

vacances turnicitat
PDF

Complement de turnicitat. Aclariment. 31/03/2015. Dirigit a Direccions Económicas

Complement de turnicitat. Aclariment. 31/03/2015. Dirigit a Direccions Económicas

turnicitat
PDF

Pagament del complement de turnicitat

Pagament del complement de turnicitat en relació amb l'informe d'atenció continuada obtingut de l'aplicació de gestió de torns (Gestur)

turnicitat
PDF

Complement de turnicitat en compute bimensual

Complement de turnicitat en compute bimensual. Exp 182/2013

turnicitat
PDF

Abonament complement de turnicitat. Compute bimensual

Abonament complement de turnicitat. Compute bimensual Exp. 143/2013

turnicitat
PDF

Informe fiscal del complement de turnicitat en atenció primària

Informe fiscal del complement de turnicitat en atenció primària.

turnicitat
PDF

Instrucció del director general de recursos econòmics sobre l’abonament del complement de turnicidad

Instrucció del director general de recursos econòmics sobre l'abonament del complement de turnicidad en atenció primària. Disconformitat de la intervenció delegada

turnicitat
PDF

Instrucció Complement de turnicitat en canvi conjuntural vacances

Instrucció Complement de turnicitat en canvi conjuntural vacances 17 de junio 2013

turnicitat canvi conjuntural
PDF

Instruccions turnicitat atencio primaria

Instrucció del director general de recursos humans sobre l'abonament de complement de turnicidad al personal adscrit a centres d'atenció primària.

turnicitat primària atenció primària atc
PDF

Instruccions Complement ATC, sobre diversos aspectes professionals, economics i organitzatius

Instrucció conjunta de 12 de maig de 1993 de les conselleries d'economia i hisenda i de sanitat i consum sobre l'aplicacion de l'acord aconseguit entre l'administració de la Generalitat Valenciana i els sindicats en la taula sectorial de sanitat el 7 de maig de 1993 sobre diversos aspectes professionals, economicos i organitzatius del personal que presta servicions en institucions sanitàries gestionades pel servei valencia de salut

turnicitat festius atencio continuada atc
PDF