Intersindical rebutja frontalment la creació d’una empresa publica de salut

salut publica empresa
PDF

ORDEN SCO/3422/2007, de 21 de noviembre.

ORDEN SCO/3422/2007, de 21 de noviembre, por la que se desarrolla el procedimiento de actualización de la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud.

sistema nacional salut ordre normativa estatal cartera de serveis
PDF

RESOLUCIÓ de 18 de desembre del 2006.

RESOLUCIÓ de 18 de desembre del 2006, del president de l’Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball, sobre delegació de competències en altres òrgans.

treball seguretat salut resolució president institut valencià
PDF

DECRET 149/2006, de 6 de octubre

DECRET 149/2006, de 6 de octubre, del Consell, de Creació del Consell Assessor d’Investigació en Ciències de la Salut de la Conselleria de Sanitat.

salut normativa autonomica investigació decret ciéncies
PDF

ORDE de 12 de maig de 2005,

ORDE de 12 de maig de 2005, de la Conselleria de Sanitat, per la qual crea els departaments de salut.

salut ordre normativa autonomica departaments
PDF

Mesures urgents per a garantir la sostenibilitat del Sistema Nacional de Salut

Reial decret llei 16/2012, de 20 d'abril, de mesures urgents per a garantir la sostenibilitat del Sistema Nacional de Salut i millorar la qualitat i seguretat de les seues prestacions

sostenibilitat serveis salut mesures farmacèutica assistència
PDF

Reglament de Funcionament del Consell de Salut de la Comunitat Valenciana.

ORDE de 13 d’octubre de 2008, de la Conselleria de Sanitat, per la qual aprova el Reglament de Funcionament del Consell de Salut de la Comunitat Valenciana.

salut reglament funcionament consell
PDF

Carrera professional del personal de salut pública

DECRET 173/2007, de 5 d’octubre, del Consell, pel qual s’aprova el Sistema de Carrera Professional del Personal de Salut Pública de la Conselleria de Sanitat.

servicis salut pública salut retribucions pública progressió professional graus carrera avaluació
PDF

Salut Pública de la Comunitat Valenciana

LLEI 4/2005, de 17 de juny, de la Generalitat, de Salut Pública de la Comunitat Valenciana.

servicis salut pública salut pública investigació intervenció competències centre superior
PDF

Crea els departaments de salut

ORDE de 12 de maig de 2005, de la Conselleria de Sanitat, per la qual crea els departaments de salut.

salut departaments
PDF

Estatuts reguladors de l’Agència Valenciana de Salut

DECRET 25/2005, de 4 de febrer, del Consell de la Generalitat, pel qual s’aproven els Estatuts reguladors de l’Agència Valenciana de Salut.

salut estatuts agencia
PDF

Creació de l’Institut Valencià de Seguretat i Salut en el treball

LLEI 2/2004, de 28 de maig, de la Generalitat, de Creació de l’Institut Valencià de Seguretat i Salut en el treball

treball seguretat salut institut valencià funcions fins estructura competències assesorament
PDF

ORDE borses de treball d’ocupació temporal de Salut Pública

ORDE de 23 juny de 2003, del conseller de Sanitat, per la qual es publica el Pacte sobre constitució de borses de treball per a la cobertura d’ocupació temporal en llocs de treball de centres de Salut Pública de la Conselleria de Sanitat i se n’establixen les normes de funcionament.

salut pública salut pública borsa
PDF

LLEI d’Ordenació Sanitària de la Comunitat Valenciana

LLEI 3/2003, de 6 de febrer, de la Generalitat, d’Ordenació Sanitària de la Comunitat Valenciana.

sanitària salut públic organització ordenació investigació estructura docència competències ciències
PDF

REIAL DECRET disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball

REIAL DECRET 486/1997, de 14 d'abril, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball

seguretat salut
PDF

REIAL DECRET sobre disposicions mínimes en matèria de senyalització de seguretat i salut

REIAL DECRET 485/1997, de 14 d'abril, sobre disposicions mínimes en matèria de senyalització de seguretat i salut en el treball

senyalització seguretat salut
PDF

Annex I: Disposicions mínimes relatives a la senyalització de seguretat i salut en el lloc de trebal

Annex I: Disposicions mínimes de caràcter general relatives a la senyalització de seguretat i salut en el lloc de treball

senyalització seguretat salut
PDF

LLEI general de sanitat

LLEI 14/1986, de 25 d’abril, general de sanitat

sanitat salut mental laboral general estructura competències àrees
PDF