Mesures urgents per a garantir la sostenibilitat del Sistema Nacional de Salut

Reial decret llei 16/2012, de 20 d'abril, de mesures urgents per a garantir la sostenibilitat del Sistema Nacional de Salut i millorar la qualitat i seguretat de les seues prestacions

sostenibilitat serveis salut mesures farmacèutica assistència
PDF

Indemnitzacions per raó del servici i gratificacions per servicis extraordinaris.

DECRET 88/2008, de 20 de juny, del Consell, pel qual es modifica el Decret 24/1997, d’11 de febrer, sobre indemnitzacions per raó del servici i gratificacions per servicis extraordinaris.

servicis serveis indemnitzacions extraordinaris
PDF

Instruccions sobre la carrera professional núm. 3

Instrucció Nº3 de la direcció general de recursos humans de la Conselleria de Sanitat sobre reconeixement de carrera professional. plaça vinculada,professors estatutaris,serveis prestats com a guàrdies, ATC, altres administracions, ...

serveis professors professional guàrdies carrera altres administracions
PDF

Decret 24/97 Indemnitzacions

Decret 24/1997, d´11 de febrer, del Govern Valencià, sobre indemnitzacions per raó del servei i gratificacions per serveis extraordinaris.

serveis extraordinaris serveis indemnitzacions gratificacions extraordinaris
PDF