Indemnitzacions per raó del servici i gratificacions per servicis extraordinaris

DECRET 64/2011, de 27 de maig, del Consell, pel qual es modifica el Decret 24/1997, d’11 de febrer, sobre indemnitzacions per raó del servici i gratificacions per servicis extraordinaris.

servicis indemnitzacions gratificacions extraordinaris
PDF

Indemnitzacions per raó del servici i gratificacions per servicis extraordinaris.

DECRET 88/2008, de 20 de juny, del Consell, pel qual es modifica el Decret 24/1997, d’11 de febrer, sobre indemnitzacions per raó del servici i gratificacions per servicis extraordinaris.

servicis serveis indemnitzacions extraordinaris
PDF

Decret 24/97 Indemnitzacions

Decret 24/1997, d´11 de febrer, del Govern Valencià, sobre indemnitzacions per raó del servei i gratificacions per serveis extraordinaris.

serveis extraordinaris serveis indemnitzacions gratificacions extraordinaris
PDF