Instruccions sobre la carrera professional núm. 3

Instrucció Nº3 de la direcció general de recursos humans de la Conselleria de Sanitat sobre reconeixement de carrera professional. plaça vinculada,professors estatutaris,serveis prestats com a guàrdies, ATC, altres administracions, ...

serveis professors professional guàrdies carrera altres administracions
PDF