RESOLUCIÓ de 2 d’agost de 1999.

RESOLUCIÓ de 2 d'agost de 1999, dels sotssecretaris per a l'Agéncia Valenciana de la Salut i per als Recursos de Sanitat, de la Conselleria de Sanitat, per la qual es deleguen en la Secretaria General les funcions que els corresponen en matèria de personal i inspecció de serveis.

resolució personal i inspecció normativa autonomica funcions
PDF

REAL DECRETO 853/1993. de 4 de junio.

REAL DECRETO 853/1993. de 4 de junio.sobre ejercicio de las funciones de Médico de Medicina General en el Sistema Nacional de Salud.

real drecret metge funcions boe
PDF

Estableix determinades categories i funcions de personal estatutari de l’Agència Valenciana de Salut

DECRET 38/2006, de 24 de març, del Consell de la Generalitat, que establix determinades categories i funcions de personal estatutari de l’Agència Valenciana de Salut, organisme autònom adscrit a la Conselleria de Sanitat

tècnic superior seguretat riscos psicosociologia prevenció laborals higiene funcions facultatiu
PDF

Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria de Sanitat

DECRET 26/2005, de 4 de febrer, del Consell de la Generalitat, pel qual aprova el Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria de Sanitat.

sanitat reglament organització orgànic funcions funcional estructura conselleria
PDF

Creació de l’Institut Valencià de Seguretat i Salut en el treball

LLEI 2/2004, de 28 de maig, de la Generalitat, de Creació de l’Institut Valencià de Seguretat i Salut en el treball

treball seguretat salut institut valencià funcions fins estructura competències assesorament
PDF