RESOLUCIÓ de 23 de mar� de 1993

RESOLUCIÓ de 23 de mar� de 1993, del Director del Servei Valencü} de Salut, per la qual es realitza oferta d'incorporació a determinat per­sonal facultatiu per a la seua integració com a facultatius especialistes de districte.

resolució facultatius especialistes facultatiu
PDF

2015 i 2016 OPO Facultatiu/va Especialista Radiodiagnòstic. Torn accés lliure

radiodiagnòstic opossició opo ope ii.ss gtat. valenciana facultatiu especialista 2016 2015
PDF

Estableix determinades categories i funcions de personal estatutari de l’Agència Valenciana de Salut

DECRET 38/2006, de 24 de març, del Consell de la Generalitat, que establix determinades categories i funcions de personal estatutari de l’Agència Valenciana de Salut, organisme autònom adscrit a la Conselleria de Sanitat

tècnic superior seguretat riscos psicosociologia prevenció laborals higiene funcions facultatiu
PDF

Acord Modificació de retribucions de l’atenció continuada i guàrdies

ACORD de 23 de desembre de 2004, del Consell de la Generalitat, pel qual es modifiquen les retribucions de l’atenció continuada i guàrdies per al personal facultatiu i personal d’infermeria d’atenció primària i de les unitats d’hospitalització domiciliària.

retribucions personal facultatiu infermeria guàrdies facultatiu continuada atenció continuada
PDF