ORDE de 31 juliol de 2003

ORDE de 31 juliol de 2003 del conseller de Sanitat, per la qual desplega el Decret 116/2003, d’11 de juliol, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual aprova el Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria de Sanitat.

reglament ordre normativa autonomica
PDF

DECRET 4/1996, de 9 de gener.

DECRET 4/1996, de 9 de gener, del Govern Valen­cia, pel qual es modifica el Reglament Organic i Funcional de la Conselleria de Sanitat i Consumo

reglament decret
PDF

ORDRE de 22 de marr de 1993

ORDRE de 22 de marr de 1993, de la Conselle­ria de Sanitat i Consum, per la qual s' aprova el text refós del Reglament Orgimic i Funcional de la Conselleria de Sanitat i Consum

reglament organització ordre
PDF

DECRET 3/1993, de 25 de gener

DECRET 3/1993, de 25 de gener, del Govern Valencia, pel qual modifica el Reglament Orga­nic i Funcional de la Conselleria de Sanitat i Consum.

reglament funcional decret
PDF

Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria de Sanitat i es regulen els òrgans de gestió

DECRET 191/2012, de 21 de desembre, del Consell, pel qual aprova el Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria de Sanitat i es regulen els òrgans de gestió de l’Agència Valenciana de Salut.

sanitat reglament òrgans gestió
PDF

Reglament de Funcionament del Consell de Salut de la Comunitat Valenciana.

ORDE de 13 d’octubre de 2008, de la Conselleria de Sanitat, per la qual aprova el Reglament de Funcionament del Consell de Salut de la Comunitat Valenciana.

salut reglament funcionament consell
PDF

Reglament sobre estructura, organització i funcionament de l’atenció sanitària a la CV

DECRET 74/2007, de 18 de maig, del Consell, pel qual s’aprova el Reglament sobre estructura, organització i funcionament de l’atenció sanitària a la Comunitat Valenciana

sanitària reglament organització funcionament estructura atenció
PDF

REIAL DECRET pel qual es modifiquen el Reglaments dels Serveis de Prevenció

REIAL DECRET 604/2006, de 19 de maig, pel qual es modifiquen el Reial decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s'aprova el Reglament dels Serveis de Prevenció, i el Reial decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció

reglament prevenció construcció
PDF

Reglament d’Organització i Funcionament de la Inspecció de Servicis Sanitaris

DECRET 56/2006, de 28 d’abril del Consell, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització i Funcionament de la Inspecció de Servicis Sanitaris de la Conselleria de Sanitat.

servicis reglament organització funcionament
PDF

Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria de Sanitat

DECRET 26/2005, de 4 de febrer, del Consell de la Generalitat, pel qual aprova el Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria de Sanitat.

sanitat reglament organització orgànic funcions funcional estructura conselleria
PDF

Modificació del Reglament sobre Estructura, Organització i Funcionament de l’Atenció Especialitzada

DECRET 47/2000, de 17 d’abril, del Govern Valencià, pel qual modifica en part el Decret 186/1996, de 18 d’octubre, del Govern Valencià, que aprova el Reglament sobre Estructura, Organització i Funcionament de l’Atenció Especialitzada de la Conselleria de Sanitat.

reglament organitzacio modificació estructura especialitzada atenció
PDF

REIAL DECRET pel qual es modifica el Reial decret 39/1997, pel qual s’aprova el Reglament

REIAL DECRET 780/1998, de 30 d'abril, pel qual es modifica el Reial decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s'aprova el Reglament dels serveis de prevenció.

reglament prevenció
PDF

ORDRE per la qual es desenvolupa el Reial decret 39/1997, de 17 de gener

ORDRE DE 27 de juny de 1997 per la qual es desenvolupa el Reial decret 39/1997, de 17 de gener.

serveis de prevenció requisits reglament prevenció formatives condicions certificacions auditories acreditació
PDF

Reglament dels Serveis de Prevenció

Reglament dels Serveis de Prevenció

riscos reglament prevenció pla mútues evaluació acreditació
PDF

Reglament de l’Estructura, l’Organització i el Funcionament de l’atenció Especialitzada

DECRET 186/1996, de 18 d'octubre de 1996, del Govern Valencià, pel qual s'aprova el Reglament de l'estructura, l'Organització i el Funcionament de l'atenció Especialitzada de la Conselleria de Sanitat i Comsum.

reglament especialitzada atenció
PDF

Reglament d’eleccions a òrgans de representació dels treballadors en l’empresa

REIAL DECRET 1844/1994, de 9 de setembre, pel qual s'aprova el Reglament d'eleccions a òrgans de representació dels treballadors en l'empresa.

representació reglament empresa
PDF