Manises. Preacord sobre condicions de treball del personal d’especialitzada i primària l’Horta

Preacord sobre condicions de treball del personal d'especialitzada i primària l'Horta Manises (Hospital de Manises)

preacord manises condicions
PDF

Modificació de la Llei 9/1987, de 12 de juny, d’òrgans de representació

LLEI 21/2006, de 20 de juny, per la qual es modifica la Llei 9/1987, de 12 de juny, d'òrgans de representació, determinació de les condicions de treball i participació del personal al servei de les Administracions Públiques

representació determinació condicions
PDF

ORDRE per la qual es desenvolupa el Reial decret 39/1997, de 17 de gener

ORDRE DE 27 de juny de 1997 per la qual es desenvolupa el Reial decret 39/1997, de 17 de gener.

serveis de prevenció requisits reglament prevenció formatives condicions certificacions auditories acreditació
PDF

Organos de Representació, determinació de les Condicions de Treball i Participació

LLEI 9/1987, de 12 de maig. d'Organos de Representació, determinació de les Condicions de Treball i Participació del Personal al Servei de les Administracions Públiques.

representació determinacio condicions
PDF