Instruccions jubilació forçosa, permanència i voluntària

Instruccions del Director Gerent de l'Agència Valenciana de Salut, de 17 de juny de 2013, per a l'aplicació de l'ordre 2/2013, de 7 de juny, de la Conselleria de Sanitat, per la qual s'aproven els procediments per a la jubilació forçosa, la prolongació de la permanència en el servei actiu i la jubilació voluntària del personal adscrit a les Institucions Sanitàries depenents de la Conselleria de Sanitat

voluntària pròrrogues permanència laboral jubilació forçosa estatutari criteris
PDF

LLEI general de sanitat

LLEI 14/1986, de 25 d’abril, general de sanitat

sanitat salut mental laboral general estructura competències àrees
PDF