Criteris cessament per a preses de possessió

possessió criteris cessament
PDF

Instruccions jubilació forçosa, permanència i voluntària

Instruccions del Director Gerent de l'Agència Valenciana de Salut, de 17 de juny de 2013, per a l'aplicació de l'ordre 2/2013, de 7 de juny, de la Conselleria de Sanitat, per la qual s'aproven els procediments per a la jubilació forçosa, la prolongació de la permanència en el servei actiu i la jubilació voluntària del personal adscrit a les Institucions Sanitàries depenents de la Conselleria de Sanitat

voluntària pròrrogues permanència laboral jubilació forçosa estatutari criteris
PDF

Instrucció l’acord de la taula sectorial de sanitat relatiu a criteris de cessament de personal

Instrucció 25 febrer del DG RRHH sobre aplicació de la resolució de 7 gener 2003, per la qual es dóna publicitat a l'acord de la taula sectorial de sanitat relatiu a criteris de cessament de personal estatutari amb nomenament temporal amb motiu de provisió reglamentària de llocs de treball.

temporal interí criteris cesse cessament acord
PDF

Resolucio Criteris Cessament

RESOLUCIÓ de 17 de gener de 2003, del secretari general de la Conselleria de Sanitat, per la qual dóna publicitat a l’acord de la Mesa Sectorial de Sanitat relatiu a criteris de cessament de personal estatutari amb nomenament temporal amb motiu de la provisió reglamentària de llocs de treball.

criteris cesse
PDF

Instrucció cesse personal substitut, quan substitut perd dret a retornar a la mateixa plaça o funció

Instrucció DG RRHH cesse substitut, quan substitut perd dret a retornar a la mateixa plaça o funció.

substitut plaça perdua dret criteris cesse
PDF