Organització del sistema sanitari

DECRET 91/1995, de 16 de maig

DECRET 91/1995, de 16 de maig, del Govern Valencia, d'integració de personal funcionari en estatutari.

personal funcionari normativa autonomica integració decret
PDF

DECRET LLEI 6/2015, de 16 d’octubre, del Consell

DECRET LLEI 6/2015, de 16 d'octubre, del Consell, pel qual es fa efectiva la recuperació de determinades quantitats de la paga extraordinària de desembre de 2012 i de modificació urgent de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana.

paga extraordinària decret
PDF

Acord de Mesa General de Negociació de 13/10/15 de personal funcionari, estatutari i laboral

Acord de Mesa General de Negociació de 13 d'octubre de 2015 de personal funcionari, estatutari i laboral per a la recuperació de determinades quantitats meritades de la paga extraordinaria de desembre de 2012, així com a condicions de treball relatius al gaudi de les vacacions anuals i el premiso per assumptes propis.

paga extraordinaria acord de mesa
PDF

Relacions de llocs de treball, de naturalesa funcionarial

Relacions de llocs de treball, de naturalesa funcionarial, la gestió del qual està atribuïda a la Conselleria de Sanitat

relacions de llocs de treball
PDF

ORDE borses de treball d’ocupació temporal de Salut Pública

ORDE de 23 juny de 2003, del conseller de Sanitat, per la qual es publica el Pacte sobre constitució de borses de treball per a la cobertura d’ocupació temporal en llocs de treball de centres de Salut Pública de la Conselleria de Sanitat i se n’establixen les normes de funcionament.

salut pública salut pública borsa
PDF