DECRET 91/1995, de 16 de maig.

DECRET 91/1995, de 16 de maig, del Govern. Valencia, d'integració de personal funcionari en estatutario.

personal funcionari normativa autonomica integració estatutari decret
PDF

DECRET 91/1995, de 16 de maig

DECRET 91/1995, de 16 de maig, del Govern Valencia, d'integració de personal funcionari en estatutari.

personal funcionari normativa autonomica integració decret
PDF