Homologació llocs de treball del Consorci Hospital General Universitari de València

treball
PDF

PRORROGA CONTRACTES COVID

treball
PDF

Fundació per al Foment de la Investigació Sanitària i Biomèdica de la Comunitat Valenciana (FISABIO)

treball
PDF

Oferta Pública 2021 Conselleria de Sanitat

treball
PDF

Fundació per a la Investigació de l’Hospital Universitari i Politècnic La Fe de la Comunitat Valenciana

treball
PDF

Extinció del contracte Ressonàncies Magnètiques

treball
PDF

Llistat provisional d’aspirants admesos i exclosos en el concurs oposició per a infermer o infermera especialistes en salut mental.

treball
PDF

RENOVACIÓ DE CONTRACTES COVID

treball
PDF

LLISTATS PROVISIONALS D’ADMESOS I NO ADMESOS A l’EXAMEN DE FORMACIÓ SANITÀRIA ESPECIALITZADA 2021/2022

treball
PDF

LLISTAT PROVISIONAL OPOSICIÓ ESPECIALITATS MÈDIQUES

treball
PDF

LLISTAT PROVISIONAL OPOSICIÓ ESPECIALITATS MÈDIQUES

treball
PDF

Òrgan tècnic de selecció concurse oposició de mèdics /as de l’Administració Especial Sanitària

treball
PDF

Llistat Definitiu Oposició Promoció Interna Tecnic@s Superiors de Prevenció de Riscos laborals.

treball
PDF

Regulació del personal del Departament de Torrevella (Reversió)

treball
PDF

LLISTAT PROVISIONAL TECNIC@S SUPERIORS PREVENCIÓ RISCOS LABORALS PROMOCIÓ INTERNA

treball
PDF

Pacte condiciones de treball i retributivas personal laboral per a la Formació.

treball pacte forum
PDF

Pròrroga i/o la renovació parcial de les places eventuals creades per coronavirus

treball
PDF

Llistat definitiu i data d’examen TCAE serveis sociosanitaris Generalitat.

treball
PDF

Reunió conselleria oposicions /trasllats /contractes

treball opo conselleria
PDF

Corrección de errores del Acuerdo de 8 de enero de 2021 // Correcció d’errors de l’Acord de 8 de gener de 2021

treball
PDF

Aprobación de módulos adicionales de refuerzo de atención primaria en 2021 // Aprovació de mòduls addicionals de reforç  de atenció primària en 2021.

treball trabajo
PDF

ACUERDO DE COMPENSACIÓN ECONÓMICA Y GRATIFICACIÓN POR COVID-19// ACORD DE COMPENSACIÓ ECONÒMICA I GRATIFICACIÓ PER COVID-19

treball ope
PDF

OFERTA PÚBLICA 2020 CONSELLERIA DE SANIDAD. PLAZAS ESTATUTARIAS Y FUNCIONARIALES// OFERTA PÚBLICA 2020 CONSELLERIA DE SANITAT. PLACES ESTATUTÀRIES I FUNCIONARIALS

treball ope
PDF

OPE CONSOLIDACIÓN DE EMPLEO: LISTADOS PROVISIONALES ADMITIDOS // OPE CONSOLIDACIÓ D’OCUPACIÓ: LLISTA PROVISIONAL ADMESOS II

treball opo ope
PDF

OPE CONSOLIDACIÓN DE EMPLEO: LISTADOS PROVISIONALES ADMITIDOS // OPE CONSOLIDACIÓ D’OCUPACIÓ: LLISTA PROVISIONAL ADMESOS III

treball resolución opos listado admitidos
PDF

REUNIÓN CONSELLERIA 01/06/2020 // REUNIÓ CONSELLERIA 01/06/2020

treball recursos humanos personal instrucciones
PDF

CONSELLERIA DE SANIDAD: TRASLADOS RESOLUCIÓN PROVISIONAL

treball trasllats
PDF

CONSELLERIA DE SANIDAD: TRASLADOS ADJUDICACIÓN DEFINITIVA

treball trasllats
PDF

CONSELLERIA DE SANIDAD: TRASLADOS

treball trasllats
PDF

CONSELLERIA DE SANIDAD: CONCURSO DE TRASLADOS F.E EN ANGIOLOGÍA Y CIRUGÍA VASCULAR

treball trasllats
PDF

Vaga 8 de març. Serveis mínims

treball
PDF

Fins el 9 de març. Oferta de Comissions de Serveis. Dep. de La Ribera.

treball ribera oferta comissió serveis 2018
PDF

OPO 2016 Facultatiu/va especialista nefrologia.

treball opo2016 nefrologia llistats definitius admesos facultatiu especialista concurs oposició
PDF

BORSA DE TREBALL CONSELLERIA DE SANITAT EDICIÓ 15

treball borsa de treball
PDF

INTERSINDICAL SALUT ACONSEGUEIX EL PERMÍS PER PART

treball permisos
PDF

RESOLUCIÓ de 18 de desembre del 2006.

RESOLUCIÓ de 18 de desembre del 2006, del president de l’Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball, sobre delegació de competències en altres òrgans.

treball seguretat salut resolució president institut valencià
PDF

NOVEDADES CARRERA Y DESARROLLO PROFESIONAL

treball
PDF

ACUERDO PARA MEJORA DEL EMPLEO PÚBLICO

treball
PDF

2015 i 2016 OPO Facultatiu/va Especialista Radiodiagnòstic. Torn promoció interna

treball opossició opo2016 ocupació ii.ss. gtat. valenciana especialista
PDF

2014, 2015 i 2016 OPO CALENDARI DE CONVOCATÒRIES

treball oposicions opo ope categories calendari
PDF

La Conselleria de Sanitat ha fet públic el calendari per a les convocatòries d’ocupació pública

treball oposicions opo ope convocatòries
PDF

S’obri la borsa de sanitat per a personal facultatiu i d’infermeria especialista

treball sanitat intersindical salut borsa
PDF

Apertura extraordinària de la brosa de sanitat. Facultatiu. i Infermer/a Especialista

treball sanitat intersindical salut facultatius especialistes especialitats infermeria borsa
PDF

Creació de l’Institut Valencià de Seguretat i Salut en el treball

LLEI 2/2004, de 28 de maig, de la Generalitat, de Creació de l’Institut Valencià de Seguretat i Salut en el treball

treball seguretat salut institut valencià funcions fins estructura competències assesorament
PDF

Directiva 03-88 Ordenació Temps de Treball

DIRECTIVA 2003/88/CE DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 4 de novembre de 2003 relativa a determinats aspectes de l'ordenació del temps de treball

vacances treball torns temps pauses ordenació nocturn mòbil descans
PDF

Directiva 99-70 Treball de Temps Determinat

DIRECTIVA 1999/70/CE DEL CONSELL de 28 de juny de 1999 relativa a l'acord marc de la CES, la UNICE i el CEEP sobre el treball de durada determinada

treball temps durada
PDF

Directiva 99/70 Treball de Temps Determinat

DIRECTIVA 1999/70/CE DEL CONSELL de 28 de juny 1999 relativa a l'Acord marc de la CES, la UNICE i el CEEP sobre el treball de durada determinada.

vacances treballador nocturn treball per torns treball trabajaor nocturno temps de treball període nocturn pauses durada període de descans durada
PDF

LLEI Ordenadora de la Inspecció de Treball i Seguretat SOCIAL

LLEI 42/1997. de 14 de novembre. Ordenadora de la Inspecció de Treball i Seguretat Social

treball seguretat social organització inspecció funcuons ambit
PDF

REIAL DECRET disposicions mínimes de seguretat i salut per la utilizació dels equips de treball

REIAL DECRET 1215/1997, de 18 de juliol, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per la utilizació pels treballadors dels equips de treball.

treball seguretat equips
PDF