Reglament d’Organització i Funcionament de la Inspecció de Treball i Seguretat Social

REIAL DECRET 138/2000, de 4 de febrer, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització i Funcionament de la Inspecció de Treball i Seguretat Social

seguretat social organització inspecció funcionament ambit
PDF

LLEI Ordenadora de la Inspecció de Treball i Seguretat SOCIAL

LLEI 42/1997. de 14 de novembre. Ordenadora de la Inspecció de Treball i Seguretat Social

treball seguretat social organització inspecció funcuons ambit
PDF