Tramitació descomptes en nòmines de les IT

Instrucció per a l'aplicació del que estableix l'article 6 del decret llei 6/2012 de 28 de setembre, del consell, de desenvolupament i aplicació de les disposicions concordants del reial decret llei 20/2012, de 13 juliol, de mesures per a garantir l'estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat.

it guàrdies descomptes continuada atenció continuada
PDF

Instrucció festivitat i nocturnitat en jornades de dotze hores

Instrucció festivitat i nocturnitat en jornades de dotze hores

nocturnitat guàrdies fetivitat continuada atenció continuada
PDF

Informe SRJ Cobertura Atenció continuada

Informe en relació amb l'ordre a seguir per a la cobertura de l'atenció continuada en Atenció Primària, concorrent tant personal de l'Equip d'Atenció Primària com personal aliè al mateix

primària obligatorietat guàrdies continuada cobertura
PDF

Instruccions del consell, sobre racionalització del sistema de guàrdies i atenció continuada

Instruccions per a l'aplicació del punt septim de l'acord de 13 d'abril de 2007, del consell, sobre racionalització del sistema de guàrdies i atenció continuada en les institucions sanitàries dependents de la conselleria de sanitat

racionalització moduls guàrdies continuada
PDF

Acord sobre racionalització del sistema de guàrdies i atenció continuada

ACORD de 13 d’abril de 2007, del Consell, sobre racionalització del sistema de guàrdies i atenció continuada en les institucions sanitàries dependents de la Conselleria de Sanitat.

treball per torns racionalització nocturnitat mòduls infermeria guàrdies festivitat continuada complement
PDF

Acord guàrdies MIR

ACORD de 12 de gener de 2007, del Consell, que incrementa les quanties del complement d’atenció continuada del personal intern resident i infermeria en formació que treballen en les institucions sanitàries de la Conselleria de Sanitat.

retribucions mir infermeria guàrdies continuada
PDF

Acord del Consell sobre racionalització del sistema de guàrdies i atenció continuada

ACORD de 12 de gener de 2007, del Consell, sobre racionalització del sistema de guàrdies i atenció continuada i noves formes de prestar-les.

racionalització guàrdies continuada atenció continuada
PDF

Acord condicions de treball del personal interí resident i infermeria en formació i guàrdies i ATC

Acord subscrit entre la conselleria de sanitat de la generalitat i les organitzacions sindicals amb representació en taula sectorial de sanitat, en matèria de condicions de treball del personal interí resident i infermeria en formació i millora del sistema sanitari mitjançant la racionalització del sistema de guàrdies i atenció continuada

retribucions resident infermeria guàrdies formació continuada
PDF

Instrucció RRHH festa dissabtes

INSTRUC. DG RRHH LLIURANÇA DISSABTES ATC 05/07/05

festa dissabtes continuada atenció continuada atenció
PDF

Acord que precisa aspectes retributius aplicables als contractes d’atenció continuada o guàrdies.

ACORD de 27 de maig de 2005, del Consell de la Generalitat, que precisa aspectes retributius aplicables als contractes d’atenció continuada o guàrdies.

retribucions guàrdies contractes continuada atenció continuada
PDF

Instruccions de desenvolupament del punt 2.1 de l’acord relatiu a l’atenció continuada i guàrdies

Instruccions de desenvolupament del punt 2.1 de l'acord relatiu a l'atenció continuada i guàrdies publicat per resolució de 21 de febrer de 2005, de la dirección general de treball i seguritat social.

guàrdies continuada atenció continuada
PDF

Acord retribucions l’atenció continuada i guàrdies del personal facultatiu i personal d’infermeria

ACORD de 15 d’abril de 2005, del Consell de la Generalitat, pel qual es precisen les retribucions de l’atenció continuada i guàrdies del personal facultatiu i personal d’infermeria d’atenció primària i de les unitats d’hospitalització domiciliària.

retribucions infermeria guàrdies continuada atenció continuada
PDF

Resolució de Millores relatives a l’Atenció Continuada i Guàrdies

RESOLUCIÓ de 21 de febrer de 2005, de la Direcció General de Treball i Seguretat Laboral, per la qual es disposa el registre i la publicació de l’Acord sobre Millores Relatives a l’Atenció Continuada i Guàrdies, subscrit entre la Conselleria de Sanitat i les organitzacions sindicals CCOO, STSPV-IV, CEMSATE i UGT, totes elles amb representació en la Mesa Sectorial de Sanitat.

guàrdies continuada atenció continuada
PDF

Resolució Registre i la publicació de l’Acord sobre Millores a l’Atenció Continuada i Guàrdies

Resolució de 21 de febrer de 2005, de la Direcció General de Treball i Seguretat Laboral, per la qual es disposa el registre i la publicació de l’Acord sobre Millores Relatives a l’Atenció Continuada i Guàrdies, subscrit entre la Conselleria de Sanitat i les organitzacions sindicals CCOO, STSPV-IV, CEMSATE i UGT, totes elles amb representació en la Mesa Sectorial de Sanitat.

mòduls millores integració progressiva integració guàrdies continuada atenció continuada
PDF

Acord Modificació de retribucions de l’atenció continuada i guàrdies

ACORD de 23 de desembre de 2004, del Consell de la Generalitat, pel qual es modifiquen les retribucions de l’atenció continuada i guàrdies per al personal facultatiu i personal d’infermeria d’atenció primària i de les unitats d’hospitalització domiciliària.

retribucions personal facultatiu infermeria guàrdies facultatiu continuada atenció continuada
PDF

DECRET Regulació de l’atenció continuada en l’àmbit de l’atenció primària

DECRET 72/2001, de 2 d’abril, del Govern Valencià, pel qual es regula l’atenció continuada en l’àmbit de l’atenció primària

reforços primària lliurança horari guàrdies exempció continuada atenció primària atenció continuada
PDF