Complement de treball per torns al personal adscrit a centres d’atenció primària.

Instrucció del director general de Recursos Humans sobre l'abonament del complement de treball per torns al personal adscrit a centres d'atenció primària.

treball per torns primària complement atenció primària
PDF

Complement de productivitat variable

DECRET 38/2007, de 13 d’abril, del Consell, pel qual es regula el complement de productivitat variable del personal al servici de les institucions sanitàries de la Conselleria de Sanitat

productivitat objetius econòmica complement assignació econòmica assignació
PDF

Acord sobre racionalització del sistema de guàrdies i atenció continuada

ACORD de 13 d’abril de 2007, del Consell, sobre racionalització del sistema de guàrdies i atenció continuada en les institucions sanitàries dependents de la Conselleria de Sanitat.

treball per torns racionalització nocturnitat mòduls infermeria guàrdies festivitat continuada complement
PDF

Acord C compensatori personal funcionari d’institucions sanitàries

Acord de 10 de març de 2006, del Consell de la Generalitat, pel qual s’introduïx en el sistema retributiu del personal funcionari d’institucions sanitàries un component compensatori en el complement específic.

funcionari complement compensatori
PDF