Complement de productivitat variable

DECRET 38/2007, de 13 d’abril, del Consell, pel qual es regula el complement de productivitat variable del personal al servici de les institucions sanitàries de la Conselleria de Sanitat

productivitat objetius econòmica complement assignació econòmica assignació
PDF