Instrucció festivitat i nocturnitat en jornades de dotze hores

Instrucció festivitat i nocturnitat en jornades de dotze hores

nocturnitat guàrdies fetivitat continuada atenció continuada
PDF

Acord sobre racionalització del sistema de guàrdies i atenció continuada

ACORD de 13 d’abril de 2007, del Consell, sobre racionalització del sistema de guàrdies i atenció continuada en les institucions sanitàries dependents de la Conselleria de Sanitat.

treball per torns racionalització nocturnitat mòduls infermeria guàrdies festivitat continuada complement
PDF