Tramitació descomptes en nòmines de les IT

Instrucció per a l'aplicació del que estableix l'article 6 del decret llei 6/2012 de 28 de setembre, del consell, de desenvolupament i aplicació de les disposicions concordants del reial decret llei 20/2012, de 13 juliol, de mesures per a garantir l'estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat.

it guàrdies descomptes continuada atenció continuada
PDF

Instrucció descomptes retribucions IT

Instrcucción per a l'aplicació del que estableix l'article 15 del decret llei 1/2012, de 5 de gener, del consell.

it descomptes
PDF