CIRCULAR 4/2000

Circular 4/2000, Regim disciplinari del personal estatutari de les institucions sanitáries de la CS.

règim personal estatutari disciplinari circular
PDF

ANOTACIÓ DE SANCIONS_20001215

Circular sustituye a la 4/98, de 21 de abril, de Régimen disciplinario del personal estatutario de las Instituciones Sanitarias, que queda sin efecto.

sancions personal estatutari circular
PDF

CIRCULAR 3/2000

Circular 3/2000, relativa a la vinculació de personal temporal en les institucions sanitaries dependents de la Conselleria de Sanitat.

selecció i provisió personal temporal circular
PDF

INSTRUCCIÓ_Normas Reguladoras_2000411

La aplicación de Vacaciones 1999 de Instituciones Sanitarias dependientes de la Conselleria de Sanidad en cumplimiento de la Circular 1/1993 (15.1) y de acuerdo con als competencias delegadas a esta Dirección General por el articulo 3 de la Orden de 18 de Febrero 2000.

vacances personal instrucció circular
PDF

CIRCULAR 5/1996, de 16 de juliol de 1996,

CIRCULAR 5/1996, de 16 de juliol de 1996, de la direcció general del Servei Valencia de Salut, d'inclusió d'objectius d'arees de primaria i d'adequació de mecanismes de treball de la inspecció en materia d'incapacitat temporal.

normativa autonomica incapacitat temporal circular arees de primaria
PDF

CIRCULAR 6/96, 10 de setembre de 1996

CIRCULAR 6/96, 10 de setembre de 1996, de la Direcció General del Servei Valencia de Salut, sobre la instauració de mecanismes per al control Salud,de la prestació de serveis amb mitjans aliens al Ser­vei Valencia de Salut i adequació deis mecanismes de treball de la inspecció.

prestació de serveis normativa autonomica control salut circular
PDF

CIRCULAR 4/96, de 5 dejuny de 1996

CIRCULAR 4/96, de 5 dejuny de 1996, de la Direc­ció General del Servei Valencia de Salut, d'adaptació a la Llei 42/1994, de 30 de desembre, dels models P9 i P9/1 de prestació per incapacitat temporal i de l'informe destinat a l'obtenció de la prestació per maternitat.

normativa a maternitat incapacitat temporal circular
PDF