Tag serveis


Mesures urgents per a garantir la sostenibilitat del Sistema Nacional de Salut

24 / 04 / 2012 | sostenibilitat serveis salut mesures farmacèutica

Indemnitzacions per raó del servici i gratificacions per servicis extraordinaris.

24 / 06 / 2008 | servicis serveis indemnitzacions extraordinaris

Instruccions sobre la carrera professional núm. 3

15 / 09 / 2006 | serveis professors professional guàrdies carrera

Decret 24/97 Indemnitzacions

17 / 02 / 1997 | serveis extraordinaris serveis indemnitzacions gratificacions extraordinaris