Tag servicis


Indemnitzacions per raó del servici i gratificacions per servicis extraordinaris

30 / 05 / 2011 | servicis indemnitzacions gratificacions extraordinaris

Indemnitzacions per raó del servici i gratificacions per servicis extraordinaris.

24 / 06 / 2008 | servicis serveis indemnitzacions extraordinaris

Carrera professional del personal de salut pública

08 / 10 / 2007 | servicis salut pública salut retribucions pública

Sistema Desenvolupament Professional

26 / 06 / 2007 | servicis retribucións progressió professional graus

Sistema carrera professional

16 / 05 / 2006 | voluntarietat servicis retribució requisits professional

Reglament d’Organització i Funcionament de la Inspecció de Servicis Sanitaris

15 / 05 / 2006 | servicis reglament organització funcionament

Salut Pública de la Comunitat Valenciana

23 / 06 / 2005 | servicis salut pública salut pública investigació