Personal laboral


DECRET 180/1996, de 2 d’octubre de 1996
18690

DECRET 180/1996, de 2 d'octubre de 1996, del Govern Valencia, sobre retribucions del personal de les institucions sanitaries de la Conselleria de Sani­tat i Consumo

PDF

Castelló. Conveni col·lectiu del personal laboral del Consorci Hospitalari Provincial 2005
7620

Conveni col·lectiu del personal laboral del Consorci Hospitalari Provincial de Castelló

PDF

Normes reguladores per a la provisió temporal i la constitució de borsa de treball
7597

Resolució de 27 de desembre de 2012 del director gerent del consorci Hospital General Universitari de València, per la qual s'aproven les normes reguladores per a la provisió temporal i la constitució de borsa de treball

PDF

Conveni Col·lectiu de treball de l’empresa Consorci Hospital General Universitari de València
7607

Anunci de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació sobre text del Conveni Col·lectiu de treball de l'empresa Consorci Hospital General Universitari de València.

PDF

RESOLUCIÓ de I2 de gener de 1994.
18637

RESOLUCIÓ de I2 de gener de 1994, del Secre­tari General de la Conselleria de Sanitat i Con­sum, per la qual dicta instruccions per a l'apli­cació de la borsa de treball de vinculació tempo­ral a institucions sanitaries.

PDF

Acord de Mesa General de Negociació de 13/10/15 de personal funcionari, estatutari i laboral
12207

Acord de Mesa General de Negociació de 13 d'octubre de 2015 de personal funcionari, estatutari i laboral per a la recuperació de determinades quantitats meritades de la paga extraordinaria de desembre de 2012, així com a condicions de treball relatius al gaudi de les vacacions anuals i el premiso per assumptes propis.

PDF

Conveni Col·lectiu per al Sector Privat de Residències per a la Tercera Edat.
12188

Conveni Col·lectiu per al Sector Privat de Residències per a la Tercera Edat, Servicis d'Atenció a les Persones Dependents i Desenrotllament de la Promoció de l'Autonomia Personal a la Comunitat Valenciana

PDF

Ordenació i gestió de la Funció Pública Valenciana
7608

Llei 10/2010, de 9 de juliol, d'ordenació i gestió de la Funció Pública Valenciana.

PDF

Conveni col·lectiu únic per al personal laboral l’Administració General de l’Estat
7619

RESOLUCIÓ de 10 d'octubre de 2006, de la Direcció general de Treball, per la qual es disposa la inscripció en el registre i publicació de l'II Conveni col·lectiu únic per al personal laboral de l'Administració General de l'Estat

PDF

Estatut dels Treballadors
7591

Reial decret Legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors

PDF

C.C. d’Empreses i treballadors del transport d’Enferms i accidentats en Ambulancies de la CV
13389

RESOLUCIÓ de 29 de gener de 2013, de la Subdirecció General de Relacions Laborals de la Direcció General de Treball, Cooperativisme i Economia Social, per la qual es disposa el registre i la publicació del text del Conveni Col-lectiu d’Empreses i Treballadors de Transport de Malalts i Accidentats en Ambulància de la Comunitat Autònoma Valenciana (Cod: 80000715012008)

PDF

Conveni col.lectiu transport sanitari
13376

Conveni col.lectiu de treball per al sector d'empreses i treballadors de transport d'enferms i accidentats en ambulancia (tranporto sanitario) de la Comunitat Autónoma Valenciana, per als any 2012-2013

PDF

Conveni col·lectiu Marina Salut 2014-2015
12184

Conveni col·lectiu Marina Salut 2014-2015

PDF

Conveni col·lectiu de treball de l’empresa Ribera Salut II UTE
9169

Resolució de data 18 de juliol de 2012, de la Direcció territorial d'Educació, Formació i Treball de València, per la qual es disposa el registre oficial, dipòsit i publicació de l'acta de la Comissió paritària del Conveni col·lectiu de treball de l'empresa Ribera Salut II UTE

PDF

MARINA SALUT.  I CONVENIO COLECTIVO DE LA EMPRESA MARINA SALUD_, S.A.
7747

I CONVENIO COLECTIVO DE LA EMPRESA MARINA SALUD_, S.A.

PDF

Castelló. Conveni Col·lectiu de Treball per al Sector d’ESTABLIMENTS SANITARIS AMB HOSPITALITZACIÓ
7618

Conveni Col·lectiu de Treball per al Sector d'ESTABLIMENTS SANITARIS AMB HOSPITALITZACIÓ MÈDIC QUIRÚRGICA de la província de Castelló. 2009

PDF

València. Conveni col·lectiu sanitat privada 2013-2016
7593

Conveni col·lectiu per a la sanitat privada de la provincia de València. Anys 2013-2014-2015-2016

PDF

Residències per a la Tercera Edat. Conveni Col·lectiu per al Sector Privat
7596

VII Conveni Col·lectiu per al Sector Privat de Residències per a la Tercera Edat, Servicis d’Atenció a les Persones Dependents i Desenrotllament de la Promoció de l’Autonomia Personal a la Comunitat Valenciana. 2013

PDF

Alacant. Taula salarial del conveni col·lectiu d’àmbit provincial d’ESTABLIMENTS D’HOSPITALITZACIÓ
7440

RESOLUCION de la Direcció territorial d'Economia, Indústria, Turisme i Ocupació per la qual es disposa el registre oficial i publicació de la taula salarial per a l'any 2.013, respecte del Conveni Col·lectiu d'àmbit provincial d'ESTABLIMENTS D'HOSPITALITZACIÓ

PDF

IVO. Conveni col·lectiu de treball de la Fundació Institut Valencià d’Oncologia
7599

Anunci de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació sobre text del Conveni col·lectiu de treball de la Fundació Institut Valencià d'Oncologia

PDF

València.  Revisió salarial en el conveni col·lectiu de treball del sector de sanitat privada
7600

Anunci de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació sobre acta de revisió salarial en el conveni col·lectiu de treball del sector de sanitat privada de la província de València

PDF

València. Taula Negociadora del conveni col·lectiu de treball del sector de Sanitat Privada
7601

Anunci de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació sobre acta de la Taula Negociadora del conveni col·lectiu de treball del sector de Sanitat Privada de la província de València

PDF

Hospital General Bàsic de la Defensa de València. Règim estatutari
7602

DECRET 33/2011, d’1 d’abril, del Consell, pel qual oferix la integració en el règim estatutari a determinat personal adscrit a l’Hospital General Bàsic de la Defensa de València.

PDF

Alacant Conveni d’Establiments d’Hospitalització de la Província d’Alacant
7621

Taula salarial per a l'any 2011 que s'adjunta i, en aplicació del determinat en l'article 8, apartat tercer del Conveni Col·lectiu d'àmbit provincial d'ESTABLIMENTS D'HOSPITALIZACION (pàgines 52-53) 2011

PDF

Manises. Preacord sobre condicions de treball del personal d’especialitzada i primària l’Horta
7595

Preacord sobre condicions de treball del personal d'especialitzada i primària l'Horta Manises (Hospital de Manises)

PDF

Castellò. Taula salarial corresponent a l’exercici 2010 del conveni col·lectiu
7609

Acta de la taula salarial corresponent a l'exercici 2010 del conveni col·lectiu per a establiments sanitaris d'hospitalització mèdic quirúrgica de la província de Castelló.

PDF

Ribera Salut II. Conveni col·lectiu de treball de l’empresa
7439

Relacions Col·lectives i Conciliació Convenis Col·lectius - VT-310 Anunci de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació sobre text del conveni col·lectiu de treball de l'empresa Ribera Salut II

PDF

Ribera Salut. Taules salarials 2009
7617

Taules salarials Hospital de la Ribera

PDF

Castelló. Revisió Salarial del Conveni Col·lectiu de Treball per al Sector d’Establiments Sanitaris
7622

Revisió Salarial de l'any 2010, per al Sector d'ESTABLIMENTS SANITARIS AMB HOSPITALITZACIÓ MÈDIC QUIRÚRGICA de la província de Castelló

PDF


Cercador de normativa