Tag indemnitzacions


DECRET 24/1997, d’11 de febrer.

10 / 11 / 2017 | serveis extraordinaris retribucions indemnitzacions decret

Indemnitzacions per raó del servici i gratificacions per servicis extraordinaris

30 / 05 / 2011 | servicis indemnitzacions gratificacions extraordinaris

Indemnitzacions per raó del servici i gratificacions per servicis extraordinaris.

24 / 06 / 2008 | servicis serveis indemnitzacions extraordinaris

Decret 24/97 Indemnitzacions

17 / 02 / 1997 | serveis extraordinaris serveis indemnitzacions gratificacions extraordinaris