Tag decret


Reglamento orgánico y funcional de la Conselleria de Sanitat / Reglament orgànic i funcional de la Conselleria de Sanitat

24 / 11 / 2020 | normativa decreto decret

VOTACIÓN DECRETO LEY GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA / VOTACIÓ DECRET LLEI GRATIFICACIÓ EXTRAORDINÀRIA

16 / 11 / 2020 | votación votaciò gratificación extraordinaria gratificació extraordinària decreto

DECRET 91/1995, de 16 de maig.

29 / 11 / 2017 | personal funcionari normativa autonomica integració estatutari decret

DECRET 215/2009, de 27 de novembre.

28 / 11 / 2017 | saip regulació normativa autonomica decret al pacient decret

DECRET 25/2009, de 13 de febrer.

28 / 11 / 2017 | registre sanitari organització normativa autonomica decret

DECRET 176/2008, de 21 de novembre.

28 / 11 / 2017 | personal estatutari oferta d'ocupació normativa autonomica decret borsa de treball

DECRET 228/2007, de 23 de novembre,

21 / 11 / 2017 | seguretat alimentaria plataforma normativa autonomica decret

DECRET 220/2007, de 2 de novembre,

21 / 11 / 2017 | normativa autonomica desfibriladors decret

DECRET 151/2007, de 14 de setembre,

21 / 11 / 2017 | normativa autonomica decret calendari laboral

DECRET 120/2007, de 27 de juliol

21 / 11 / 2017 | reglament organic normativa autonomica decret conselleria salut