Tag serveis extraordinaris


DECRET 24/1997, d’11 de febrer.

10 / 11 / 2017 | serveis extraordinaris retribucions indemnitzacions decret

Decret 24/97 Indemnitzacions

17 / 02 / 1997 | serveis extraordinaris serveis indemnitzacions gratificacions extraordinaris