Tag carrera


Carrera i desenvolupament professional per al personal temporal

09 / 03 / 2018 | desenvolupament carrera

S’aprova la Regulació de les Comissions de Valoració per a la Progressió de Grau

19 / 06 / 2014 | taula sectorial sanitat progressió desenvolupament comissions de valoració carrera

Regulació de les comissions de valoració per a la Progressió de Grau de Carrera i Desenvolupament

27 / 05 / 2014 | regulació progressió grau desenvolupament carrera

Carrera i Desenvolupament Professional en 2014

16 / 01 / 2014 | mesa general desenvolupament carrera acord

Llei de pressupostos paralització carrera i desenvolupament professional

31 / 12 / 2010 | professional paralització desenvolupament carrera

Instrucció de progressió i reconeixement de grau de carrera professional exempts d’avaluació

01 / 09 / 2009 | romanents progressió professional desenvolupament carrera

Carrera professional del personal de salut pública

08 / 10 / 2007 | servicis salut pública salut retribucions pública

Accés abreujat a la carrera professional

25 / 09 / 2007 | professional carrera accés abreviat abreujat

Instruccions sobre la carrera professional núm. 3

15 / 09 / 2006 | serveis professors professional guàrdies carrera

Sol·licitud d’incorporació a la carrera professional

25 / 07 / 2006 | sol·licitud professional incorporació carrera