Carrera i desenvolupament professional per al personal temporal

Intersindical Salut s'oposa frontalment a la proposta inicial de la conselleria per compensar econòmicament, sense reconeixement del dret, al personal temporal. Amb l'aplicació d'aquesta modalitat, el personal perdria tots els seus drets en el moment de finalització del nomenament, havent de començar novament un contracte de llarga durada (5 anys) per tornar a cobrar.
09 / 03 / 2018 | Intersindical Salut desenvolupament carrera

La proposta de l'administració també es inacceptable per que sols contempla el pago d'aquesta retribució al personal que porta mes de cinc anys ininterromputs amb el mateix contracte.

Intersindical Salut s'oposa frontalment a la proposta inicial de la conselleria per compensar econòmicament, sense reconeixement del dret, al personal temporal. Amb l'aplicació d'aquesta modalitat, el personal perdria tots els seus drets en el moment de finalització del nomenament, havent de començar novament un contracte de llarga durada (5 anys) per tornar a cobrar.
Des de Intersindical Salut – Intersindical Valenciana proposem un model de carrera professional per al personal temporal equiparable a la del personal fix, ja que amb modalitats diferents continua donant-se la persistència de les desigualtats i discriminacions entre el personal fix i el temporal.

L'Administració, davant el contundent rebuig a les mesures proposades, mostrat en la Comissió Tècnica, ha considerar plantejar la negociació des d'un altra perspectiva més pròxima als criteris mostrats per Intersindical Salut.