Notícies sobre Formació


Formació
JUNTA QUALIFICADORA DE CONEIXEMENTS DEL VALENCIÀ

dilluns 26 març 2018 20:45 h | Comenta la noticia

Matrícula oberta!!!

Formació
JUNTA QUALIFICADORA DE CONOCIMIENTOS DEL VALENCIANO

dilluns 26 març 2018 20:01 h | Comenta la noticia


Formació
FORMACIÓN SANITARIA ESPECIALIZADA (INTERINOS/AS RESIDENTES)

dimecres 07 març 2018 20:59 h | Comenta la noticia


Formació
Formació Sanitària Especialitzada (via Interins/es Residents)

dimecres 07 març 2018 12:10 h | Comenta la noticia

Es publiquen de forma oficial les puntuacions de tall dels resultats de les proves selectives 2017/2018 per a places de formació sanitaria especialitzada

Formació
Convocatòria proves Certificats Oficials de Valencià

dimarts 06 març 2018 10:58 h | Comenta la noticia

La Conselleria d'Educació, Recerca, Cultura i Esport convoca les proves per a l'obtenció dels certificats oficials

Formació
FORMACIÓN SANITARIA ESPECIALIZADA: PLANTILLA DE RESPUESTAS

dimecres 14 febrer 2018 23:26 h | Comenta la noticia


Formació
Formació Sanitària Especialitzada (Interns i internes Residents).

dimecres 14 febrer 2018 12:43 h | Comenta la noticia

Publicades les plantilles de respostes correctes dels exàmens de Formació Sanitària Especialitzada.

Formació
PLAN DE FORMACIÓN CONTINUADA PARA 2018 (EVES)

dimarts 23 gener 2018 21:14 h | Comenta la noticia


Formació
PREINSCRIPCIÓN Y MATRÍCULA ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS

dijous 27 juliol 2017 18:48 h | Comenta la noticia


Formació Denúncies Reclamació
Condemna a l’Hospital d’Oriola per denegar un permís de formació sense justificació.

divendres 19 maig 2017 10:13 h | Comenta la noticia

La jutgessa considera que al·legar “necessitats del servei”, no és motivació suficient per justificar la denegació i reconeix les hores de formació com hores treballades. Els fets que ens ocupen es desencadenen, quan una treballadora de l’hospital és admesa per la realització d’un dels cursos de formació que ofereix mateix el Departament de Salut als seues empleats i empleades i l’horari d’aquest, coincideix, parcialment, amb el seu horari de treball.

Més categories