Notícies sobre Treball Notícies sobre Oposicions


Treball Oposicions
Adjudicació de places de veterinàries / veterinaris

divendres 31 juliol 2020 10:29 h | Comenta la noticia

Conselleria de Sanitat Universal I Salut Pública (torn lliure)

Treball Oposicions
Adjudicacions de places per a tècnica / tècnic de laboratori

dimecres 29 juliol 2020 08:44 h | Comenta la noticia

Termini de presa de possessió: un mes comptat a partir del dia 15 de setembre de 2020 i acabarà el mateix dia del mes següent. Si fora inhàbil, el termini finalitzarà al següent dia hàbil.

Treball Borses de treball
Llistat provisional edició 17 Borsa de Treball de la Conselleria de Sanitat (grups A1 i A2)

divendres 24 juliol 2020 15:05 h | Comenta la noticia

Hi ha 10 dies per al·legacions i per aportar la documentació.

Treball Oposicions
Adjudicació de plaça i presa de possessió de Tècniques i Tècnics d’Emergències Sanitàries

dimecres 22 juliol 2020 11:49 h | Comenta la noticia

Institucions Sanitàries de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública

Treball Borses de treball
Borsa per a Facultatius Especialistes Cirurgia General

dimecres 22 juliol 2020 11:44 h | Comenta la noticia

Consorci Hospitalari Provincial de Castelló

Treball Oposicions
S’obri termini per a la presentació de sol·licituds i resta de documentació (metgesses i metges)

dilluns 20 juliol 2020 16:58 h | Comenta la noticia

Per a les persones que hagen superat el procés selectiu (torn lliure i promoció interna) per concurs oposició

Treball Oposicions
CORRECCIÓ de errades de la Resolució de 25 de juny de 2020

dijous 16 juliol 2020 11:21 h | Comenta la noticia

Provisió de vacants pel torn lliure, de zelador o zeladora

Treball Oposicions
Llistat definitiu del concurs oposició de TCAE

dijous 09 juliol 2020 09:00 h | Comenta la noticia

Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública de la Generalitat Valenciana

Treball Borses de treball
Resolució provisional del concurs general d’11 de desembre 2019 (metgesses i metges)

dijous 09 juliol 2020 08:51 h | Comenta la noticia


Treball Oposicions
Adjudicacions de Farmacèutiques i Farmacèutics de Salut Pública

dimarts 07 juliol 2020 09:32 h | Comenta la noticia

10 dies hàbils, comptadors des de l’endemà de la publicació, per a formular les reclamacions.

Més categories