Indemnitzacions per raó del servici i gratificacions per servicis extraordinaris

DECRET 64/2011, de 27 de maig, del Consell, pel qual es modifica el Decret 24/1997, d’11 de febrer, sobre indemnitzacions per raó del servici i gratificacions per servicis extraordinaris.

servicis indemnitzacions gratificacions extraordinaris
PDF

Indemnitzacions per raó del servici i gratificacions per servicis extraordinaris.

DECRET 88/2008, de 20 de juny, del Consell, pel qual es modifica el Decret 24/1997, d’11 de febrer, sobre indemnitzacions per raó del servici i gratificacions per servicis extraordinaris.

servicis serveis indemnitzacions extraordinaris
PDF

Carrera professional del personal de salut pública

DECRET 173/2007, de 5 d’octubre, del Consell, pel qual s’aprova el Sistema de Carrera Professional del Personal de Salut Pública de la Conselleria de Sanitat.

servicis salut pública salut retribucions pública progressió professional graus carrera avaluació
PDF

Sistema Desenvolupament Professional

Decret 85/2007, de 22 de juny, del Consell, pel qual aprova el sistema de desenrotllament professional en l’àmbit de les institucions sanitàries de la Conselleria de Sanitat.

servicis retribucións progressió professional graus desenvolupament avaluació accés
PDF

Sistema carrera professional

DECRET 66/2006, de 12 de maig, del Consell, que aprova el sistema de carrera professional en l’àmbit de les institucions sanitàries de la Conselleria de Sanitat

voluntarietat servicis retribució requisits professional graus carrera avaluació accés
PDF

Reglament d’Organització i Funcionament de la Inspecció de Servicis Sanitaris

DECRET 56/2006, de 28 d’abril del Consell, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització i Funcionament de la Inspecció de Servicis Sanitaris de la Conselleria de Sanitat.

servicis reglament organització funcionament
PDF

Salut Pública de la Comunitat Valenciana

LLEI 4/2005, de 17 de juny, de la Generalitat, de Salut Pública de la Comunitat Valenciana.

servicis salut pública salut pública investigació intervenció competències centre superior
PDF