Carrera i desenvolupament professional per al personal temporal

desenvolupament carrera
PDF

S’aprova la Regulació de les Comissions de Valoració per a la Progressió de Grau

taula sectorial sanitat progressió desenvolupament comissions de valoració carrera
PDF

Regulació de les comissions de valoració per a la Progressió de Grau de Carrera i Desenvolupament

regulació progressió grau desenvolupament carrera
PDF

Carrera i Desenvolupament Professional en 2014

mesa general desenvolupament carrera acord
PDF

Llei de pressupostos paralització carrera i desenvolupament professional

De les mesures excepcionals en matèria de reconeixement i progressió de la carrera professional i el desenvolupament professional

professional paralització desenvolupament carrera
PDF

Instrucció reclamació desenvolupament professional

Instrucció reclamació desenvolupament professional en relació amb les sol·licituds d'abonament de 50% addicional del complement 2007

reclamació desenvolupament 2007
PDF

Instrucció de progressió i reconeixement de grau de carrera professional exempts d’avaluació

Instrucció del Director General de Recursos Humans sobre resolució de sol·licituds de progressió i reconeixement de grau de carrera professional una vegada transcorreguts els períodes romanents exempts d'avaluació.

romanents progressió professional desenvolupament carrera
PDF

Sistema Desenvolupament Professional

Decret 85/2007, de 22 de juny, del Consell, pel qual aprova el sistema de desenrotllament professional en l’àmbit de les institucions sanitàries de la Conselleria de Sanitat.

servicis retribucións progressió professional graus desenvolupament avaluació accés
PDF

Depòsit acord carrera i desenvolupament professional

Resolució d’1 de febrer de 2006, de la Direcció General de Treball i Seguretat Laboral, per la qual es disposa el registre i la publicació de l’Acord de la Mesa Sectorial de Sanitat sobre Carrera i Desenvolupament Professional, subscrit entre la Conselleria de Sanitat i les organitzacions sindicals CCOO, CEMSATE, CSI-CSIF, STSPVIV, UGT i SAE.

voluntarietat retribució requisits professional permanència grau desenvolupament carrera avaluació accés abreujat
PDF