Instrucció de progressió i reconeixement de grau de carrera professional exempts d’avaluació

Instrucció del Director General de Recursos Humans sobre resolució de sol·licituds de progressió i reconeixement de grau de carrera professional una vegada transcorreguts els períodes romanents exempts d'avaluació.

romanents progressió professional desenvolupament carrera
PDF