ORDE de 29 de gener de 2004

ORDE de 29 de gener de 2004 de la Conselleria de Sanitat, per la qual es regula el Pla Oncològic de la Comunitat Valenciana.

pla ordre oncologia normativa autonomica
PDF

ORDE de 14 d’abril de 2003,

ORDE de 14 d’abril de 2003, de la Conselleria de Sanitat, que crea l’Oficina del Pla del Càncer .

pla ordre normativa autonomica cancer
PDF

Pla d’Ordenació de Recursos Humans de les Institucions Sanitàries

ACORD de 7 de juny de 2013, del Consell, pel qual s’aprova el Pla d’Ordenació de Recursos Humans de les Institucions Sanitàries dependents de la Conselleria de Sanitat.

recursos pla ordenació humans
PDF

Pla control absentisme

Pla de control de l'absentisme del personal al servei de la Generalitat.

pla justificat injustificat control absentisme
PDF

RESOLUCIÓ Acord de la Comissió Promotora del Pla de Pensions dels Empleats de la Generalitat

RESOLUCIÓ de 15 de setembre de 2009, del president de la Comissió Promotora del Pla de Pensions per als Empleats de la Generalitat, per la qual es dóna publicitat a l’Acord de la Comissió Promotora del Pla de Pensions dels Empleats de la Generalitat, de 15 de juliol de 2008, pel qual s’aproven les especificacions del pla de pensions dels empleats de la Generalitat.

pla pensions
PDF

Reglament dels Serveis de Prevenció

Reglament dels Serveis de Prevenció

riscos reglament prevenció pla mútues evaluació acreditació
PDF

Pla d’Informació i Coordinació d’ Urgencies

DECRET 122/1984, de 12 de novembre, del Consell de la Generalitat Valenciana. pel qual s 'aprova el Pla d'Informació i Coordinació d' Urgencies

urgencies pla informació coordinació
PDF